PL EN
ARTICLE
Trudności początkujących terapeutów – przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Analizy Grupowej "Rasztów"
 
 
Data nadesłania: 19-06-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-08-2014
 
 
Data akceptacji: 22-08-2014
 
 
Data publikacji: 21-03-2015
 
 
Autor do korespondencji
Beata Zielińska   

Instytut Analizy Grupowej "Rasztów", Jana Sobieskiego 64/81, 02-930 Warszawa, Polska
 
 
Psychoter 2015;172(1):85-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Opis trudności początkujących terapeutów pojawia się w literaturze już od lat pięćdziesiątych. Wśród nich najczęściej można znaleźć badania jakościowe, opisy przypadków a także prace poglądowe dotyczące tej problematyki. Powtarzającymi się problematycznymi obszarami są: lęk przed niekompetencją, praca ze złożoną problematyką, wykorzystanie własnych odczuć w pracy z pacjentem, przekonania na temat tego jak powinna wyglądać terapia, wyznaczenie granic wokół „Ja”, ocena związana z superwizją, czy wykorzystywanie podstawowych technik terapeutycznych. Wśród omawianych trudności zostały wymienione wspólne obszary dla terapeutów różnych nurtów teoretycznych. Wiążą się one z ogólną specyfiką pracy terapeuty - dotyczą spotkań z pacjentami, niedoskonałego warsztatu technik, czy mierzeniem się z własnymi oczekiwaniami związanymi z tym, jak ma wyglądać przebieg psychoterapii i jego efekty. Istnieją również trudności specyficzne dla nurtu poznawczo-behawioralnego i psychodynamicznego wynikające z podstawowych założeń danego typu terapii. W omawianej literaturze rzadko można znaleźć próbę wyjaśnienia trudności, które mogłyby się wiąząć z cechami osobowości terapeuty. W niniejszej pracy wątek dotyczący związku cech osobowości z wybraną orientacją teoretyczną zostanie krótko omówiony.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top