PL EN
Decyzje w psychoterapii
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Psychologii Klinicznej
 
2
Instytut Psychologii Uniwersytet Rzeszowski
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 14-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-11-2023
 
 
Data akceptacji: 07-12-2023
 
 
Data publikacji: 20-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Dorota K. Kuncewicz   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Psychoter 2023;206(3):27-40
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu było pogłębienie refleksji nad znaczeniem decyzji w psychoterapii. Za punkt wyjścia obraliśmy pogląd klasyków psychoterapii (Eric Berne, Harold Greenwald, Antoni Kępiński), którzy przypisywali decyzjom pacjenta istotny wkład w powstawanie zaburzeń psychicznych oraz ich leczenie. Rozwinięcie i argumentacja niniejszego przekonania zostały podparte wiedzą z zakresu psychologii klinicznej i rozwojowej oraz ilustracjami klinicznymi. W pierwszej części tekstu zarysowaliśmy klasyczne indeterministyczne ujęcie decyzji oraz sposób myślenia o decyzjach, oparty na pojęciu kondycji ludzkiej, który jest możliwy do pogodzenia z determinizmem mechanizmów psychologicznych i użyteczny w psychoterapii. W kolejnych dwóch skupiliśmy się na rozpoznaniu specyfiki i typów decyzji w przebiegu życia pacjenta, które mogą generować lub/i podtrzymywać psychopatologię (adaptacyjne i moralne) oraz tych, które mają swój udział w wyleczeniu (zorientowane na szukanie prawdy i podejmowanie odpowiedzialności). W ostatniej części podjęliśmy próbę wyjaśnienia, na czym polega potencjalny wpływ decyzji terapeuty na kluczowe dla zmiany terapeutycznej decyzje pacjenta oraz sformułowaliśmy kilka postulatów natury metodologicznej i praktycznej.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top