PL EN
Psychoterapeuta w sieci. W poszukiwaniu profesjonalnej opieki psychoterapeutycznej- doniesienie wstępne.
 
Więcej
Ukryj
1
Szpital Uniwersytecki w Krakowie. Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
 
 
Data nadesłania: 28-08-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-04-2023
 
 
Data akceptacji: 18-04-2023
 
 
Data publikacji: 03-08-2023
 
 
Autor do korespondencji
Klaudiusz Krzysztof Kudła   

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki, Kraków
 
 
Psychoter 2023;204(1):67-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Artykuł jest próbą wstępnego opisu sposobu prezentacji usług psychoterapeutycznych w sieci internetowej oraz odpowiedzi na pytanie, na ile osoby poszukujące usług specjalistów za pomocą wyszukiwarek internetowych będą w stanie uzyskać profesjonalną i adekwatną pomoc.

Metoda:
W okresie od 18.11.2020 do 25.02.2021 do wyszukiwarki internetowej Google wpisano hasło – „psychoterapia Kraków”, a następnie, w oparciu o autorską ankietę, dokonano analizy i oceny danych zawartych na stronach internetowych. Analizie poddano 55 profili internetowych osób proponujących prowadzenie psychoterapii.

Wyniki:
Analiza stron internetowych pozwoliła wyróżnić informacje, które umieszczają terapeuci reklamujący swoje usługi w sieci. Najwięcej analizowanych profili należało do kobiet (70%). Większość terapeutów miało wykształcenie wyższe magisterskie (92%), najczęściej psychologiczne (73%). Również większość reklamujących się terapeutów była w trakcie (58%) lub ukończyła (20%) całościowe szkolenie terapeutyczne, dawała możliwość rejestracji online oraz udostępniała cennik usług. Niewielki procent profili podawał informacje dotyczące przynależności do towarzystw i stowarzyszeń psychoterapeutycznych, jak również doświadczenia zawodowego. Część profili dawała możliwość oceny przez pacjentów/klientów, które niemal w całości były pozytywne (98%).

Wnioski:
Większość przeanalizowanych profili spełniała kryteria sugerujące możliwość uzyskania profesjonalnej opieki terapeutycznej. Najłatwiej jest uzyskać informację dotyczącą wykształcenia terapeuty, sposobu rejestracji czy cennika usług. Na wielu stronach brakowało informacji dotyczących doświadczenia terapeutów, przynależności do towarzystw naukowych lub zawodowych i dostępu do superwizji. Niewielu terapeutów umieszcza je na stronie lub nie należy do żadnego towarzystwa zrzeszającego psychoterapeutów.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top