PL EN
ARTICLE
Obraz ciała i samoocena osób z chorobą nowotworową krwi po chemioterapii
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki w Krakowie; Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Kraków
 
 
Data nadesłania: 14-04-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-08-2014
 
 
Data akceptacji: 30-09-2014
 
 
Data publikacji: 21-03-2015
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Katarzyna Tomasiewicz   

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki w Krakowie; Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Kraków, Poręba Wielka 590/11, 34-735 Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź, Polska
 
 
Psychoter 2015;172(1):73-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel:
Badanie miało na celu przedstawienie obrazu ciała i samooceny osób chorych onko-hematologicznie. Postawiono pytanie czy obraz ciała i samoocena osób chorych różni się istotnie od obrazu ciała zdrowych oraz czy istnieje korelacja pomiędzy obrazem ciała osób chorych a odczuwanymi emocjami?

Metoda:
W badaniu zastosowano wywiad strukturalizowany, Kwestionariusz Zaangażowania wobec ciała, Skalę Samooceny Rosenberga, Test Samooceny Fitts`a i Kwestionariusz samopoczucia. W badaniu wzięło udział 60 osób w wieku 19-55 lat. Połowę z nich stanowiły osoby będące pacjentami oddziałów hematologicznych, grupą kontrolną były osoby zdrowe.

Wyniki:
Stwierdzono wyższy poziom troski i dbałości o ciało u osób z grupy badanej, zaobserwowano również uboższy obraz ciała. Potwierdzono korelacje pomiędzy obrazem ciała a samooceną osób chorych poddanych chemioterapii. Stwierdzono zależność pomiędzy pozytywnym stosunkiem wobec własnego ciała a spadkiem napięcia i niepokoju. Przygnębienie wiązało się ze zmianą stosunku wobec własnego ciała. Osoby w grupie badanej, które miały wyższą samoocenę bardziej lubiły swoje ciała. Większa waga przywiązywana do ciała narażała na przeżywanie negatywnych nastrojów, emocji. Wszystkie wykryte związki spełniają poziom istotności p<0,05.

Wnioski:
Można przypuszczać, iż osoby chore poddane chemioterapii bardziej troszczą się i dbają o swoje ciała, ze względu na duże ryzyko powikłań i konieczne zwrócenie uwagi na higienę w tym czasie. Zmiany, które powoduje intensywne leczenie cytostatykami mogą stać się jedną z przyczyn powstawania wielu negatywnych emocji i nastrojów. Negatywne emocje przeżywane podczas leczenia chemioterapeutycznego mogą powodować zubożenia obrazu ciała i zmieniać nastawienie wobec swojego Ja fizycznego. Osoby chore onko-hematologicznie o wyższej samoocenie bardziej lubią swoje ciała.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top