PL EN
ARTICLE
Leczenie uzależnienia od leków nasennych i uspokajających w podstawowej opiece zdrowotnej — współpraca lekarza i psychologa
 
Więcej
Ukryj
1
Poradnia Lekarza Rodzinnego "COR VITA" w Krakowie
 
2
Oddział Kliniczny Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 
3
Oddział Kliniczny Urologii i Urologii Onkologicznej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 04-05-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 06-08-2020
 
 
Data akceptacji: 14-09-2020
 
 
Data publikacji: 19-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Jan Wojciech Pęksa   

Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 
 
Psychoter 2020;195(4):37-48
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Uzależnienie od chemicznych środków psychoaktywnych to stan psychologicznej albo psychicznej i fizycznej zależności od takich substancji przejawiający się okresową lub stałą koniecznością ich przyjmowania. Z problemem uzależnienia spotyka się w swojej pracy zawodowej większość praktykujących lekarzy, psychologów oraz psychoterapeutów. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, do którego pacjent ma zazwyczaj najłatwiejszy dostęp i nierzadko największe zaufanie, powinien koordynować proces wychodzenia z uzależnienia. Jeśli to wskazane, powinien pokierować pacjenta do psychologa lub psychiatry. W leczeniu uzależnienia od leków podkreśla się w pierwszej kolejności duże znaczenie psychoedukacji dotyczącej działania zażywanych substancji i ich działań niepożądanych. Wartościową metodą wykorzystywaną w leczeniu tego nałogu oraz mogącą służyć podtrzymaniu motywacji do kontynuowania abstynencji jest terapia poznawczo-behawioralna. Ma ona za zadanie poprawić jakość życia pacjenta dzięki modyfikacji jego zachowań i sposobu myślenia. Kluczowa jest właściwa relacja pacjent–psychoterapeuta. W leczeniu farmakologicznym należy stopniowo zmniejszać dawki przyjmowanych leków i zamienić benzodiazepiny o krótkim czasie półtrwania na inne, ale o długim czasie półtrwania, a także leczyć przyczynowo inne niż uzależnienie zaburzenia psychiczne.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top