PSYCHOTERAPIA       ISSN 0239-4170

Aktualne zeszyty

ARCHIWUM:

2021

2020 2019 2018 2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1(196)

1(192) 1(188) 1(184) 1(180) 1(176)

1(172)

1(168)

1(164)

1(160)

1(156)

1(152)

1(148)

1(144)

1(140)

1(136)

1(132)

1(128)

1(124)

1(120)

1(116)

2(197)

2(193) 2(189) 2(185) 2(181) 2(177)

2(173)

2(169)

2(165)

2(161)

2(157)

2(153)

2(149)

2(145)

2(141)

2(137)

2(133)

2(129)

2(125)

2(121)

2(117)

3(198)

3(194) 3(190) 3(186) 3(182) 3(178)

3(174)

3(170)

3(166)

3(162)

3(158)

3(154)

3(150)

3(146)

3(142)

3(138)

3(134)

3(130)

3(126)

3(122)

3(118)

4(199)

4(195) 4(191) 4(187) 4(183) 4(179)

4(175)

4(171)

4(167)

4(163)

4(159)

4(155)

4(151)

4(147)

4(143)

4(139)

4(135)

4(131)

4(127)

4(123)

4(119) 

PANEL EDYTORSKI:  http://www.editorialsystem.com/PT
 PTP na Facebooku
Zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów oraz późniejszą decyzją ZG PTP, członkowie PTP w ramach (opłaconej!) składki członkowskiej będą otrzymywali na adresy mailowe pliki pdf zawierające kolejne zeszyty “Psychiatrii Polskiej” i “Psychoterapii”. W związku z tym prosimy o upewnienie się, że Zarząd Oddziału dysponuje Państwa aktualnym adresem e-mail. Istnieje także możliwość zaprenumerowania drukowanej wersji czasopism, w cenie (dla indywidualnych prenumeratorów) 190pln za Psychiatrię Polską, 130pln za “Psychoterapię”. Dla członków PTP którzy opłacili składkę członkowską koszt prenumeraty jest zmniejszony o połowę. Zamówienia prosimy przesyłać na adres: kolportaz@psychiatriapolska.pl  .
***

Informujemy, że Kwartalnik Psychoterapia obejmuje patronat medialny nad

IX Konferencją Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej
„Psychoterapia psychodynamiczna w czasie przemian”,

która odbędzie się w dniach 10 – 11 września 2022 roku w Krakowie
(link do notatki)

Szczegółowy program konferencji będzie dostępny na stronie https://konferencja.ptppd.pl/


***

Najnowsze numery Psychoterapii - pełne teksty 

Recent issues of Psychoterapia -  free Polish & English fulltexts  

Psychoterapia 1 (200) 2022

indeksowana m.in. w Web of Science - Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, ERIH PLUS
Index Copernicus ICV 2020 113,56 pkt; MNiSW 40 pkt

 
PSYCHOTERAPIA 1 (200) 2022
STRONY: 3–4
Wanda Szaszkiewicz
FREE POLISH FULLTEXT: Od Redakcji

PSYCHOTERAPIA 1 (200) 2022
STRONY: 5–22
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/148204
Karolina Małek, Tomasz Jerzy Jurczyk
FREE POLISH FULLTEXT: STANY UMYSŁU TERAPEUTÓW PAR — ANALIZA TEMATYCZNA NARRACJI PSYCHOANALITYCZNYCH TERAPEUTÓW PAR PO DOŚWIADCZENIACH PRACY PODCZAS PANDEMII COVID-19
Couple therapists’ states of mind — thematic analysis of narratives of psychoanalytical couple therapists on experiences of work during the COVID-19 pandemic

PSYCHOTERAPIA 1 (200) 2022
STRONY: 23–32
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/147018
Katarzyna Olszewska-Turek, Robert Modrzyński, Justyna Kotowska,
Barbara Bętkowska-Korpała
FREE POLISH FULLTEXT: OCENA UŻYTECZNOŚCI APLIKACJI E-POP JAKO TERAPEUTYCZNEGO PROGRAMU OGRANICZANIA PICIA ALKOHOLU W DOBIE PANDEMII SARS-COV-2
Evaluation of the usefulness of the E-POP application as a therapeutic program for reducing alcohol consumption in the time of the SARS-CoV-2 pandemic

PSYCHOTERAPIA 1 (200) 2022
STRONY: 33–45
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/149513
Mateusz Borowiec
FREE POLISH FULLTEXT: PODSUMOWANIE 10 LAT PRACY AMBULATORYJNEJ GRUPY TERAPEUTYCZNEJ PROWADZONEJ METODĄ PSYCHODRAMY
Summary of 10 years of work of an outpatient therapeutic group conducted using the psychodrama method

PSYCHOTERAPIA 1 (200) 2022
STRONY: 47–62
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/147647
Lech Kalita, Katarzyna Janasiewicz-Nowak, Anna Pułjan-Laudańska,
Katarzyna Wołodko, Katarzyna Zapał
FREE POLISH FULLTEXT: WSPÓŁCZESNE, SOMATYCZNIE ZORIENTOWANE TECHNIKI PSYCHODYNAMICZNE W PRACY Z PACJENTAMI DOŚWIADCZAJĄCYMI TRUDNOŚCI MENTALIZACYJNYCH
Contemporary, somatically oriented psychodynamic techniques in working with patients experiencing mentalizing difficulties

PSYCHOTERAPIA 1 (200) 2022
STRONY: 63–75
DOI: https://doi.org/10.12740/PT/147032
Barbara Józefik
FREE POLISH FULLTEXT: „POSKROMIENIE ZŁOŚNICY” — PATRIARCHAT I WŁADZA W ZWIĄZKU, W RODZINIE, W KULTURZE
„The Taming of the Shrew” — patriarchy and power in a relationship, family, culture

KOMUNIKATY WIOSNA 2022
 

ISSN 0239-4170 (Print)

ISSN 2391-5862 (Online)

 

Zapraszamy na inne strony PTP

www.psychiatria.org.pl
www.psychiatriapolska.pl
www.archivespp.pl
www.psychiatriapsychoterapia.pl

Psychoterapia is an open access journal

Creative Commons: CC-BY
SHERPA RoMEO: BlueZadanie finansowane
w ramach umowy
nr 739/P-DUN/2018
ze środków MNiSW
przeznaczonych
na działalność
upowszechniającą naukęRODO - informacje (Pol.)
RODO - personal data (Eng.)

Rekomendujemy stronę

Pharmacological Reports

 

-