PL EN
"Psychoterapia" jest kwartalnikiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, wydawanym przez Komitet Redakcyjno-Wydawniczy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukazuje się regularnie od 1972 roku, wcześniej przez 2 lata jako 'Zeszyty Psychoterapeutyczne'. Publikuje artykuły oryginalne z dziedziny psychoterapii, recenzje piśmiennictwa psychoterapeutycznego, materiały z konferencji.
Redaktor Naczelny: Mariusz Furgał
0.2
IF
40
MNiSW
113.56
ICV

Bieżący numer

3/2023 vol. 206
 
 
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top