PL EN
Program wsparcia rozwoju — w poszukiwaniu modelu opieki środowiskowej nad dziećmi młodszymi
 
Więcej
Ukryj
1
Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Poradnia dla Dzieci i Młodzieży
 
2
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
 
3
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki
 
 
Data nadesłania: 15-09-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 28-12-2021
 
 
Data akceptacji: 28-12-2021
 
 
Data publikacji: 16-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Pilecki   

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Psychiatrii, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
 
 
Psychoter 2021;199(4):35-48
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Oddziaływania o charakterze środowiskowym stanowią jeden z najistotniejszych aspektów opieki psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psychicznymi. W doniesieniu przedstawione zostały doświadczenia zespołu terapii środowiskowej oferującego pomoc dzieciom w wieku wczesnoszkolnym. Przedstawiony model opieki obejmuje konsultacje psychologiczne, terapię pedagogiczną odbywającą się w szkole oraz w ramach wyjść do instytucji kultury, terapię rodzin, grupy wielorodzinne oraz terapię indywidualną. W zakresie działań zespołu są również konsultacje dla nauczycieli i pedagogów szkolnych. W proponowanym modelu w związku z reformą psychiatrii dzieci i młodzieży doszło do zasadniczej zmiany związanej ze zmianą formuły konsultacji psychiatrycznych z obligatoryjnych na wynikające z indywidualnych wskazań. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie doświadczeń współpracy związanej z opieką środowiskową w szkole. Wśród pracowników szkół, z którymi współpracuje zespół, przeprowadzono ankietę dotyczącą oceny oferty zespołu skierowanej do szkół. Wyniki badania wskazują na pozytywną ocenę współpracy zespołu ze szkołą pod względem dostępności, elastyczności i kontaktu ze specjalistami. Opieka środowiskowa nad dziećmi w tak skonstruowanym modelu jest korzystna pod wieloma względami.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top