PL EN
ARTICLE
Pomoc psychologiczna przez Internet i telefon. Doświadczenia Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w Krakowie.
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 24-09-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-11-2017
 
 
Data akceptacji: 02-11-2017
 
 
Data publikacji: 24-01-2018
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Kwiatkowska   

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Wielicka, 265, 30-663 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2017;183(4):29-39
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
W artykule analizie poddano program wsparcia dla rodzin po stracie dziecka prowadzony przez Małopolskie Hospicjum dla Dzieci w Krakowie. Celem badania było ustalenie powodów, dla których rodzice po stracie dziecka sięgają po pomoc psychologiczną online, określenie, jakiego rodzaju wsparcia poszukują najczęściej, a także nazwanie zalet i zagrożeń związanych z wykorzystaniem Internetu i telefonu do świadczenia opieki psychologicznej dla takiej grupy pacjentów.

Metoda:
Materiał badawczy stanowiły teksty maili i wpisów na forum, karty rozmów telefonicznych oraz indywidualne karty pomocy psychologicznej, gromadzone w trakcie działania programu. Autorka dokonała analizy jakościowej, zgodnie z regułami analizy tematycznej zaproponowanymi przez Braun i Clarke.

Wyniki:
W wyniku analizy zgromadzonych danych wyłoniono 4 główne wątki: powody korzystania z programu; okoliczności zgłoszenia i kolejnych kontaktów; poszukiwana pomoc: wsparcie społeczne i specjalistyczne; poszukiwana pomoc: wsparcie emocjonalne i informacyjne oraz 46 kategorii cząstkowych.

Wnioski:
Wśród powodów korzystania z pomocy niebezpośredniej należy wymienić przede wszystkim duży zasięg, łatwy dostęp do pomocy; możliwość relatywnie szybkiego kontaktu ze specjalistą, możliwość kontaktu z osobami w podobnej sytuacji i anonimowość. Rodzice trafiają do programu zwykle do 6 miesięcy od śmierci dziecka. Późniejsze kontakty są wyraźnie związane z krytycznymi wydarzeniami takimi jak rocznica śmierci dziecka, urodziny, święta. Poszukujący pomocy korzystają z różnych form wsparcia, zarówno społecznego jak i specjalistycznego. Poszukują głównie wsparcia emocjonalnego, ale też informacyjnego. Zebrane wyniki potwierdzają użyteczność narzędzi online w świadczeniu wsparcia psychologicznego, ale podkreślają też ich odmienność od klasycznej psychoterapii.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top