PL EN
ARTICLE
Psychoterapia w czasie izolacji społecznej związanej z COVID-19 - perspektywa terapeutów i klientów
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki
 
2
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Psychologii Stosowanej
 
 
Data nadesłania: 17-08-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-01-2021
 
 
Data akceptacji: 22-03-2021
 
 
Data publikacji: 15-06-2021
 
 
Autor do korespondencji
Julia Anna Kluzowicz   

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki
 
 
Psychoter 2021;196(1):5-31
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Artykuł przedstawia wyniki badania przeprowadzonego na grupie 155 respondentów — 54 psychoterapeutów i 101 klientów korzystających z psychoterapii. Przedmiotem badania były ich postawy wobec psychoterapii zdalnej w sytuacji izolacji społecznej. Badanie dotyczyło postrzegania trudności oraz zalet psychoterapii zdalnej, a także zmian w kontakcie terapeuta–klient w tak prowadzonej terapii.

Metoda:
Badanie przeprowadzono w formie ankiety online rozesłanej pocztą elektroniczną oraz zamieszczanej na profilach grup tematycznych na platformie Facebook.

Wyniki:
Badani respondenci w zdecydowanej większości kontynuowali psychoterapię w trakcie izolacji społecznej, pomimo że przeważająca część z nich nie miała wcześniej kontaktu z taką formą pracy terapeutycznej. Najczęściej wybieranym sposobem odbywania sesji, zarówno przez psychoterapeutów jak i klientów, był kontakt poprzez połączenie audio-wideo, rzadziej przez telefon. Największą trudnością wskazywaną w obu tych formach okazał się brak bezpośredniego kontaktu z rozmówcą. Psychoterapeuci zwracali jednak uwagę, że psychoterapia zdalna może być dla klienta wygodniejsza od tradycyjnie prowadzonej w kontakcie bezpośrednim. Większość respondentów stwierdziła, że w trakcie izolacji społecznej przekonała się do psychoterapii zdalnej, choć nie uważa jej za formę lepszą niż tradycyjna.

Wnioski:
Izolacja społeczna spowodowana wirusem SARS-CoV-2 wymusiła w Polsce nagłą zmianę formy pracy psychoterapeutycznej, na którą większość jej uczestników nie była przygotowana. Wyniki ukazujące najważniejsze ograniczenia i zalety psychoterapii zdalnej mogą stanowić wskazówkę do kształcenia przyszłych pokoleń psychoterapeutów, które — jak pokazuje obecna sytuacja — muszą być przygotowane do udzielania pomocy również w formie zdalnej.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top