PL EN
ARTICLE
Wspieranie rozwoju tożsamości osób homoseksualnych i biseksualnych na przykładzie warsztatu „Coming out a linia życia”.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 20-10-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-12-2017
 
 
Data akceptacji: 04-12-2017
 
 
Data publikacji: 24-01-2018
 
 
Autor do korespondencji
Jowita Wycisk   

Adam Mickiewicz University, Institute of Psychology, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Psychoter 2017;183(4):41-53
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje projekt warsztatu rozwojowego dla dorosłych lesbijek, gejów i osób biseksualnych. Warsztat ma charakter afirmatywny i służy wzmocnieniu procesu integracji nieheteroseksualności w obszar tożsamości podmiotu. Formowanie tożsamości lesbijek, gejów i osób biseksualnych jest ważnym procesem rozwojowym, którego optymalny przebieg może chronić przed szkodliwymi skutkami stresu mniejszościowego. Warsztat opiera się na koncepcji tożsamości narracyjnej, uwzględnia także stadialne modele rozwoju tożsamości seksualnej. W tekście omówiono założenia teoretyczne i przebieg warsztatu. Jego główną część stanowi ćwiczenie oparte na szeroko stosowanej w art-terapii metodzie rysowania linii życia. Zadaniem osób jest przedstawienie na rysunku istotnych wydarzeń związane z odkrywaniem przed sobą i ujawnianiem przed innymi własnej orientacji seksualnej, a następnie opowiedzenie historii swojego życia innym. Technika ta ma na celu: 1) stymulowanie przetwarzania narracyjnego i wnioskowania autobiograficznego, co pomaga integrować doświadczenia mniejszościowe w osobistą opowieść o życiu; 2) identyfikację zasobów osobistych i społecznych, przydatnych w radzeniu sobie ze stresem mniejszościowym. Artykuł prezentuje zakładane i zaobserwowane w trakcie dwóch edycji warsztatu korzystne skutki oraz ograniczenia metody. Warsztat może być wykorzystany jako wstęp do dalszych spotkań grupy rozwojowej lub jednorazowe doświadczenie wspomagające rozwój osobisty bądź uzupełniające oddziaływania terapeutyczne.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top