Stany umysłu terapeutów par - analiza tematyczna narracji psychoanalitycznych terapeutów par po doświadczeniach pracy podczas pandemii COVID -19
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, Katedra Rozwoju Człowieka
 
2
Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dz. Bemowo Miasta Stołecznego Warszawa
 
 
Data nadesłania: 23-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-03-2022
 
 
Data akceptacji: 10-04-2022
 
 
Data publikacji: 30-04-2022
 
 
Autor do korespondencji
Karolina Małek   

UW Wydział Psychologii, Katedra Rozwoju Człowieka; Specjalistyczna Poradnia Rodzinna dz. Bemowo Miasta Stołecznego Warszawa
 
 
Psychoter 2022;200(1):5-22
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Psychoterapia zdalna stanowiła praktykowaną formę pomocy pacjentom jeszcze przed wybuchem pandemii COVID-19, jednak od marca 2020 roku stała się powszechnym sposobem pracy, stawiając przed wszystkimi uczestnikami procesu poważne wyzwania. Jak wskazują badania, terapeuci pracujący w różnych podejściach i z różnymi grupami pacjentów różnili się w postawach wobec pracy zdalnej, a tym samym gotowością do modyfikowania swojego sposobu pracy. Celem niniejszego badania było zrozumienie subiektywnego doświadczenia terapeutów prowadzenia psychoanalitycznej psychoterapii par podczas pierwszego roku pandemii.

Metoda:
Do badania, przeprowadzonego w paradygmacie jakościowym, zaproszono 10 terapeutów par, pracujących w ujęciu psychoanalitycznym, korzystających z superwizji prowadzonych przez specjalistów z Tavistock Relationship w oparciu o opracowany tam model pracy z parami. Zebrano dziesięć narracji, w których badani terapeuci dzielili się swobodnie swoimi doświadczeniami prowadzenia terapii par podczas pierwszego roku pandemii. Następnie otrzymany materiał został poddany analizie tematycznej przez dwoje badaczy.

Wyniki:
W wyniku przeprowadzonej analizy wyłoniono 4 tematy główne (Zmiany powodowane przez pandemię, Praca w warunkach on-line, Przeżycia pacjentów, O terapeucie). Każdy z nich składał się z kilku tematów szczegółowych.

Wnioski:
Otrzymane wyniki w pewnym stopniu spójne są z rezultatami wcześniej przeprowadzonych badań jakościowych z udziałem terapeutów innych modalności i pracujących z inną grupą pacjentów, co wskazywać może na uniwersalność doświadczeń osób pracujących w obszarze psychoterapii. Jednocześnie udało się wyodrębnić tematy specyficzne dla badanej grupy, odnoszące się z jednej strony do doświadczeń trudności prowadzenia terapii psychoanalitycznej zapośredniczonej przez narzędzia pracy zdalnej, z drugiej zaś do kontekstu psychoterapeutycznej pracy z parami.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top