PL EN
ARTICLE
Model psychoterapii osób stosujących przemoc w bliskich związkach - studium przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii, Dolnośląska Szkoła Wyższa
 
 
Data nadesłania: 19-10-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-12-2018
 
 
Data akceptacji: 17-12-2018
 
 
Data publikacji: 29-05-2019
 
 
Autor do korespondencji
Dorota Jolanta Dyjakon   

Dolnośląska Szkoła Wyższa
 
 
Psychoter 2019;188(1):29-45
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Psychoterapia sprawców przemocy domowej powstała w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku i nadal jest rozwijana jako ważny obszar pomocy psychologicznej. Artykuł przedstawia program i indywidualny proces psychoterapii, oparty na wiedzy psychopatologicznej oraz standardach uznawanych i proponowanych w różnych krajach świata (USA, Europie, Australii). Pierwsza część artykułu wskazuje na istotne i specyficzne obszary podejmowane w psychoterapii sprawców przemocy domowej, wynikające ze standardów stosowanych w pomocy psychologicznej w tym obszarze. W kolejnej zawarto opis procesu terapeutycznego jako studium przypadku, wskazując także zmiany w krzywdzących zachowaniach osoby uczestniczącej w tym procesie. W następnej części artykułu przeanalizowano kilka obszarów zmian w indywidualnym doświadczeniu klienta oraz ich specyfikę. Wyróżnione obszary, to: tożsamość, interpretacja historii życia i aktualnych zdarzeń w relacjach rodzinnych. W końcowej części zaprezentowano dyskusję przedstawionych wyników, ze szczególnym odniesieniem do zmian w tożsamości jako struktury najmocniej wskazującej poziom internalizacji przemian. We wnioskach zawarto kilka wskazówek określających kierunek i potrzebę dalszych badań nad poziomem internalizacji zmian zachodzących w czasie psychoterapii.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top