PL EN
REVIEW
Poznawczo – behawioralna psychoterapia osób z PTSD po doświadczeniach przemocy ze strony partnera - przegląd programów terapii
 
Więcej
Ukryj
1
II Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław
 
 
Data nadesłania: 01-12-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-02-2019
 
 
Data akceptacji: 09-02-2019
 
 
Data publikacji: 29-05-2019
 
 
Autor do korespondencji
Natalia Liszewska   

II Wydział Psychologii, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wrocław
 
 
Psychoter 2019;188(1):19-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Około 30% kobiet na całym świecie doświadcza przemocy, która stanowi naruszenie podstawowych praw człowieka i jest ważnym problemem zdrowia publicznego. Rozpowszechnienie zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD) waha się u nich między 45%, a 84%. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie różnych form pomocy psychologicznej dla osób doświadczających przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w nurcie poznawczo-behawioralnym. W artykule omówiono założenia teoretyczne, strukturę i moduły realizowane w ramach Poznawczej Terapii Traumy dla Kobiet z Zaburzeniem PTSD po Doświadczeniach Przemocy (CTT-BW) autorstwa Kubany oraz przedstawiano moduły dotyczące m.in. psychoedukacji na temat PTSD, wzmacniania umiejętności zarządzania stresem, asertywnej komunikacji, radzenia sobie z niechcianymi kontaktami z byłymi partnerami i identyfikacji potencjalnych sprawców. Terapia CTT-BW to krótkoterminowa forma pomocy, której skuteczność została potwierdzona badaniami. U 94% kobiet uczestniczących w 3–miesięcznym programie prowadzonym zgodnie z jej protokołem zaobserwowano redukcję lęku, poczucia winy i poczucia wstydu oraz zanotowano znaczący wzrost samooceny.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top