PL EN
ARTICLE
Doświadczenie traumy a percepcja więzi. Porównanie grup młodzieży hospitalizowanej w psychiatrycznym oddziale stacjonarnym z młodzieżą nieleczoną.
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Katedry Psychiatrii UJ
 
2
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJ
 
3
Krakowski Instytut Psychoterapii
 
 
Data nadesłania: 31-05-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 07-07-2016
 
 
Data akceptacji: 15-09-2016
 
 
Data publikacji: 11-09-2016
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Katarzyna Tomasiewicz   

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki w Krakowie; Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Kraków, Poręba Wielka 590/11, 34-735 Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź, Polska
 
 
Psychoter 2016;177(2):87-99
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem pracy była próba przedstawienia powiązań pomiędzy doświadczeniem traumy w relacji z rodzicami a percepcją więzi u młodzieży, która w związku z kryzysem psychicznym została hospitalizowana w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym. Określenie różnić było możliwe dzięki porównaniu grupy klinicznej z grupą młodzieży nieleczonej. Istotne było również zastosowanie narzędzia dotyczącego wydarzeń traumatycznych (CTQ).

Metoda:
Grupę kliniczną stanowiło trzydziestu pacjentów w wieku adolescencyjnym w wieku od piętnastego do dziewiętnastego roku życia, którzy zostali po raz pierwszy przyjęci do Oddziału Stacjonarnego Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie. Grupę kontrolną stanowiła młodzież nie objęta leczeniem psychiatrycznym, liczyła 40 osób. W badaniu własnym użyto poniższych narzędzi: - Kwestionariusz traumy w dzieciństwie (Childhood Trauma Questionnaire CTQ) - Kwestionarusz oceny relacji z rodzicami (Parental Bonding Instrument PBI)

Wyniki:
Grupa kliniczna doświadczała większej liczby wydarzeń traumatycznych w zakresie nadużycia emocjonalnego oraz nadużycia cielesnego. Większe zaniedbanie uczuciowe relacjonują adolescenci z grupy nieleczonej psychiatrycznie.

Wnioski:
Trauma nadużycia emocjonalnego oraz cielesnego i związana z nimi intensyfikacja znaczenia zależności tych doświadczeń i percepcji opiekuńczości matek wydają się stanowić ważny element związany z ryzykiem hospitalizacji psychiatrycznej w okresie adolescencji.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top