ARTICLE
Przywiązanie w psychoterapii grupowej. Cześć 1 - aspekty teoretyczne
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychologii Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
 
 
Data nadesłania: 02-07-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-08-2018
 
 
Data akceptacji: 06-09-2018
 
 
Data publikacji: 26-11-2018
 
 
Autor do korespondencji
Zbigniew Grzegorz Wajda   

Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Zakład Psychologii Zdrowia, Kopernika 25, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2018;186(3):7-17
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia teoretyczne aspekty wykorzystania koncepcji przywiązania w psychoterapii grupowej. W literaturze możemy znaleźć bardzo liczne badania i publikacje dotyczące wykorzystania tej koncepcji do rozumienia zjawisk w psychoterapii indywidualnej oraz rodzinnej, natomiast rzadziej tej pory dotyczyły one psychoterapii grupowej. Jak się wydaje, perspektywa ta może wnieść swój wkład do rozumienia indywidualnego zachowania poszczególnych uczestników grupy, procesu grupowego czy efektywności psychoterapii grupowej w zależności od stylów tworzenia więzi. Ostatnie lata pokazują wzrost zainteresowania implikacjami tej koncepcji do rozumienia leczenia grupowego, jednak dalsze badania są w tym zakresie bardzo potrzebne. Choć w artykule odwoływano się głównie do przywiązania w dorosłości opisywanego na dwóch wymiarach: unikania i niepokoju, a także do stylów (kategorii) przywiązania znanych jako ufny/bezpieczny, zaabsorbowany, odrzucający/unikający, lękowy/zdezorganizowany, to w pierwszej części nakreślono podstawy koncepcji przywiązania wg Bowlby’ego, która dała asumpt do powstawania dalszych subkoncepcji. Następnie rozważano rozumienie zjawisk w psychoterapii grupowej przez pryzmat koncepcji więzi, a na koniec przedstawiono możliwości formułowania interwencji terapeutycznych w grupie w oparciu o tę koncepcję. W drugiej, osobnej części artykułu dokonano przeglądu badań empirycznych dotyczących wykorzystania koncepcji przywiązania do psychoterapii grupowej.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top