PL EN
ARTICLE
Uzależnienie od alkoholu z perspektywy teorii przywiązania – studium przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Data nadesłania: 11-02-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 10-05-2016
 
 
Data akceptacji: 13-06-2016
 
 
Data publikacji: 11-09-2016
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Wojtynkiewicz   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz, Polska
 
 
Psychoter 2016;177(2):69-82
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Z perspektywy teorii przywiązania uzależnienie od alkoholu traktowane jest jako reakcja na zaburzenia w obszarze przywiązania i z większym prawdopodobieństwem rozwinie się, na co wskazują wyniki badań ilościowych, u osób z pozabezpiecznymi wzorcami więzi. Twierdzi się, że podstawowym problemem osoby uzależnionej od alkoholu jest niezdolność do zinternalizowania doświadczenia dobrej relacji z innymi, co – przy założeniu, iż główną funkcją przywiązania jest nabycie umiejętności regulacji emocji – nie pozwala osobie uzależnionej od alkoholu na zwrócenie się do własnych wewnętrznych źródeł i zasobów, jak również do ludzkiej figury. Substancja psychoaktywna doświadczana jest jako substytut bezpiecznej bazy, jako nowa figura przywiązania, z którą łączone są uczucia troski i ukojenia.

Metoda:
W artykule przedstawiono, przyjmując za tło teoretyczne teorię przywiązania, studium przypadku pacjenta uzależnionego od alkoholu, prowadzonego w psychoterapii indywidualnej w nurcie psychodynamicznym.

Wyniki:
Przedstawione studium przypadku stanowi próbę zrozumienia pacjenta, jego historii życia, relacji przywiazaniowych, tożsamości i uzależnienia od alkoholu w kontekście założeń teorii przywiązania.

Wnioski:
Przedstawione studium przypadku stanowi próbę zrozumienia pacjenta, jego historii życia, relacji przywiazaniowych, tożsamości i uzależnienia od alkoholu w kontekście założeń teorii przywiązania.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top