PL EN
ARTICLE
Zbudować więź pomimo traumy – zastosowanie Terapii Wielorodzinnej ( MFT) w rodzinach adopcyjnych.
 
Więcej
Ukryj
1
NZOZ Ośrodek Zdrowia Psychicznego Pro Psyche
 
2
Instytut Psychologii Stosowanej UJ
 
3
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Proszowicach
 
4
Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i Ich Rodzinom w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 10-12-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-01-2020
 
 
Data akceptacji: 12-02-2020
 
 
Data publikacji: 01-06-2020
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Lelek   

Instytut Psychologii Stosowanej UJ
 
 
Psychoter 2020;192(1):27-43
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja autorskiego programu, udział w którym ma poszerzać kompetencje rodziców adopcyjnych w zakresie wychowania dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i lękowymi i pomocy im. Kluczowym problemem, wokół którego został zbudowany program, były trudności z tworzeniem więzi w tych rodzinach . W opisywanym projekcie terapeutycznym wzięło udział 8 rodzin adopcyjnych: 15 osób dorosłych oraz 12 dzieci w wieku od 5,5–10 lat. Przygotowując projekt powoływaliśmy się na doświadczenia terapeutów stosujących metodę terapii wielorodzinnej (MFT). Dodatkowym elementem programu był wideotrening VIT. Większość uczestników pozytywnie oceniła udział w programie. Rodzice podkreślali korzyści wynikające z umożliwienia im wymiany doświadczeń, uzyskania wsparcia i zniwelowania poczucia winy. Zaangażowanie dzieci w proces terapeutyczny (MFT) pozwoliło również na poszerzenie perspektyw rozumienia ich postaw i zachowań. Tworzenie się bezpiecznej więzi w rodzinach adopcyjnych jest trudnym procesem, jednakże niezbędnym do dalszego funkcjonowania rodziny. Dlatego ważne jest, aby rodziny po adopcji mogły korzystać ze specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych w programach ukierunkowanych na wspieranie tego procesu.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top