PL EN
ARTICLE
Terapia wielorodzinna w pracy w rodzinami z problemem przemocy w relacjach rodzinnych
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Psychologii Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ
 
2
Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJCM
 
 
Data nadesłania: 06-06-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-09-2014
 
 
Data akceptacji: 24-09-2014
 
 
Data publikacji: 21-03-2015
 
 
Autor do korespondencji
Barbara Józefik   

Pracownia Psychologii Psychoterapii Systemowej Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, ul. Kopernika 21a, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2015;172(1):47-57
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przybliżenie modelu terapii wielorodzinnej zastosowanego w pracy z rodzinami z problemem przemocy. Inspiracją do napisania tekstu był udział autorów artykułu w projekcie europejskim UE Daphne III: Multi-Family Training Pack for Professionals Working with Abusive and Violent high risk Families (MFT-V), mającym na celu opracowanie podręcznika i materiałów szkoleniowych dla profesjonalistów prowadzących terapię rodzin, w których identyfikowana jest przemoc wobec dzieci. Projekt podstawowo wykorzystywał doświadczenia pracy wielorodzinnej Marlborough Family Center w Londynie, ośrodka, który od wielu dekad twórczo rozwija tę ideę terapii i ma szczególne doświadczenia w prowadzeniu kompleksowych oddziaływań wobec rodzin z problemem przemocy. Szczególną charakterystyką modelu londyńskiego, bazującego na terapii systemowej i psychodynamicznej terapii grupowej, jest wykorzystanie w pracy grupowej obejmującej rodziców i dzieci wielu technik, w tym technik warsztatowych ułatwiających przepracowanie trudnych problemów w relacjach rodzinnych. Doświadczenia zespołu londyńskiego stanowią propozycję, która ze względu na swoją oryginalność może być interesująca dla wielu zespołów terapeutycznych nie tylko konfrontujących się z problemem przemocy w rodziny.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top