PL EN
ARTICLE
Metoda 3i w terapii zaburzeń spektrum autystycznego
,
 
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom
 
 
Data nadesłania: 11-07-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-09-2014
 
 
Data akceptacji: 25-09-2014
 
 
Data publikacji: 21-03-2015
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Gardziel   

Maltańskie Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom, Al. Kasztanowa 4a, 30-227 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2015;172(1):37-45
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Metoda 3i (intensywna, indywidualna i interaktywna) została opracowana i wcielona w życie w 2004 roku we Francji przez Catherine de La Presle w celu leczenia jej autystycznego wnuka. Podstawowe jej założenia wywodzą się z metody opcji Barry'ego Neila i Samarii Kaufmanów. Jest terapią przez zabawę, realizowaną w domu dziecka przy udziale dużej liczby woluntariuszy, którzy zapewniają dziecku codzienne klika godzin indywidualnych terapeutycznych relacji. Przez autorkę i jej współpracowników metoda określana jest jako edukacyjna, zawiera jednak w sobie szereg elementów skłaniających do zaklasyfikowania jej w obszarze psychoterapii dziecka. Należy do nich uwypuklenie podstawowego znaczenia zabawy i podejścia niskointruzywnego, koncentracja na interakcji i dialogu zachowań, a także zapewnienie dziecku dobrego i długotrwałego objęcia psychicznego. Poprzez tworzenie relacji oraz rozbudzanie potrzeby komunikacji z innymi dokonuje się rozwój samoświadomości i kompetencji umysłowych dziecka. Metoda 3i zostałą właczona do asortymentu środków terapii stosowanych w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom w Krakowie. Celem doniesienia jest prezentacja zasad metody i jej specyfiki ze szczególnym uwzględnieniem aspektów psychoterapeutycznych, wzbogacona krótką ilustracją kazuistyczną.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top