PL EN
ARTICLE
Terapia Wielorodzinna – nowa metoda pracy z rodzinami
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej; Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży; Katedra Psychiatrii UJ CM
 
2
Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 01-08-2017
 
 
Data akceptacji: 05-09-2017
 
 
Data publikacji: 04-01-2018
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Katarzyna Tomasiewicz   

Klinika Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, Szpital Uniwersytecki w Krakowie; Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Kraków, Poręba Wielka 590/11, 34-735 Niedźwiedź, 34-735 Niedźwiedź, Polska
 
 
Psychoter 2017;182(3):31-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przybliżenie metody pracy terapeutycznej w formie terapii wielorodzinnej (ang. multi- family therapy), w której uczestniczy równocześnie kilka rodzin. Autorzy opracowania przedstawiają proces rozwoju multi-family therapy na świecie, który trwa od końca lat 40. ubiegłego wieku. Publikacja zwraca uwagę na możliwość stosowania tej metody w przypadku leczenia pacjentów cierpiących na różne zaburzenia psychiczne, w różnych kontekstach instytucjonalnych, jak i w wielu dostosowanych do potrzeb rodzin formach. Opisywany sposób pracy umożliwia miedzy innymi terapię rodzin tzw. wieloproblemowych, znajduje zastosowanie w przypadku terapii zaburzeń odżywiania, w pracy z nastolatkami i ich rodzinami, staje się użyteczny we współpracy ze szkołami. Autorzy publikacji rekomendują tę formę psychoterapii w naszym kraju i uważają, że zasługuje ona na organizację specjalistycznych szkoleń i włączenia jej na stałe w ofertę praktyki terapeutycznej na terenie naszego kraju.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top