PL EN
ARTICLE
Miejsce terapii wielorodzinnej w leczeniu nastolatków chorujących na anoreksję psychiczną. Opis metody i dotychczasowych wyników badań.
 
Więcej
Ukryj
1
Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
2
Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM
 
 
Data nadesłania: 15-11-2019
 
 
Data akceptacji: 08-12-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Bartłomiej Józef Taurogiński   

Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM Ambulatorium Terapii Rodzin Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 
 
Psychoter 2019;191(4):5-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Autorzy kontynuując tematykę terapii wielorodzinnej (ang. Multi-family therapy — MFT) przedstawiają zastosowanie tego rodzaju oddziaływań terapeutycznych w leczeniu dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania. Metoda pracy terapeutycznej, w której uczestnikami jest równocześnie kilka systemów rodzinnych borykających się z chorobą swojego dziecka jest stosowana na świecie od późnych lat osiemdziesiątych, jednak jej intensywny rozwój miał miejsce w ostatnich dwudziestu latach. Autorzy, opierając się na licznych doniesieniach naukowych, wskazują na zalety terapii wielorodzinnej w leczeniu nastolatków z anoreksją. Przytaczają modele oparte o doświadczenie i pracę kilku europejskich zespół terapeutów i przedstawiają wyniki przeprowadzonych dotąd badań. Terapia wielorodzinna okazuje się metodą równie skuteczną co klasyczna terapia rodzin w leczeniu omawianej grupy pacjentów. Jej zaletą jest aktywne wykorzystywanie zasobów uczestników oraz tworzenie kontekstu przyspieszającego zachodzenie zmian w rodzinach. Ze względu na niedostateczną liczbę danych omawiany sposób pracy wymaga prowadzenia dalszych badań nad jego skutecznością. Autorzy rekomendują włączanie tego rodzaju oddziaływań do oferty leczenia zaburzeń odżywiania na terenie Polski.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top