PL EN
ARTICLE
Terapia behawioralno-poznawcza w chorobach nowotworowych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu
 
2
Pleszewskie Centrum Medyczne
 
 
Data nadesłania: 25-05-2017
 
 
Data akceptacji: 30-06-2017
 
 
Data publikacji: 31-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Matuszczak-Świgoń   

Adam Mickiewicz University, Nowa Wieś 34A, 63-300 Pleszew, Polska
 
 
Psychoter 2017;181(2):5-20
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zmiany, jakie zachodzą po diagnozie choroby nowotworowej takie jak hospitalizacje, wizyty lekarskie, stresujące procedury, badania kontrolne, lęk przed bólem, niepełnosprawnością, zależnością od innych i śmiercią są dużym obciążeniem dla pacjentów i w konsekwencji mogą prowadzić do zaburzeń depresyjnych i lękowych. Ze względu na liczne wyzwania, jakie choroba nowotworowa stawia przed pacjentem można ją traktować jako krytyczne wydarzenie życiowe, które wymaga procesu adaptacji. Zastosowanie terapii behawioralno-poznawczej w leczeniu chorób fizycznych polega na modyfikowaniu myśli i zachowań, które mogą podtrzymywać problemy psychiczne, nawet jeśli ich źródło leży w zmaganiu się z chorobą fizyczną. Gdy pojawia się choroba nowotworowa, głównym rozwojowym wyzwaniem dla pacjenta i jego rodzin jest stworzenie takiego znaczenia dla doświadczenia choroby, które przyczynia się do poczucia kompetencji i sprawstwa. Celem artykułu jest: 1) krótka charakterystyka terapii behawioralno-poznawczej i jej modyfikacja w chorobach nowotworowych, 2) uzasadnienie dla terapii behawioralno-poznawczej w chorobach nowotworowych, 3) omówienie dwóch protokołów terapeutycznych w leczeniu depresji i zburzeń lękowych w przebiegu chorób nowotworowych, 4) przedstawienie wyników badań na temat skuteczności terapii behawioralno-poznawczej w chorobach nowotworowych.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top