PL EN
REVIEW
Długoterminowa psychoterapia psychoanalityczna jako skuteczna metoda leczenia głębokiej depresji – krótki przegląd współczesnej literatury i przykład kliniczny
 
 
Więcej
Ukryj
1
Gabinet prywatny
 
 
Data nadesłania: 03-06-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-07-2018
 
 
Data akceptacji: 17-07-2018
 
 
Data publikacji: 29-08-2018
 
 
Autor do korespondencji
Lech Kalita   

praktyka prywatna, Janki Bryla 8c/30, 81-577 Gdynia, Polska
 
 
Psychoter 2018;185(2):63-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł dotyczy klinicznej skuteczności długoterminowej psychoterapii psychoanalitycznej w leczeniu głębszych form depresji. Dane empiryczne, przegląd dotychczasowych badań oraz przykładowe projekty badawcze wskazują na skuteczność tej formy terapii, zwłaszcza w leczeniu głębszych form depresji. Autor zamieszcza także kilku uwag teoretycznych na temat psychoanalitycznego rozumienia głębszych i bardziej chronicznych zaburzeń depresyjnych — klasyczne psychoanalityczne spojrzenie na depresję jako trudność w godzeniu się z utratą, co prowadzi do skierowania agresji do wewnątrz; wyodrębnienie normalnej, neurotycznej i psychotycznej postaci depresji; oraz ujęcie funkcjonowania psychotycznego jako psychicznego obszaru wycofania się z kontaktu z rzeczywistością. Zasadniczą część artykułu stanowi kliniczna prezentacja psychoterapii 27-letniej kobiety z przewlekłą depresją o cechach psychotycznych, prowadzonej w oparciu o wskazówki techniczne wynikające z powyższych przesłanek teoretycznych — używanie przeniesienia do wspierania wspólnego tworzenia reprezentacji przeżyć niepodatnych uprzednio na psychologiczne opracowanie.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top