PL EN
ARTICLE
Model pracy Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Kraków-Podgórze II w Szpitalu im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie
 
Więcej
Ukryj
1
Szpital Kliniczny im.dr.Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 09-01-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-04-2020
 
 
Data akceptacji: 28-05-2020
 
 
Data publikacji: 08-09-2020
 
 
Autor do korespondencji
Katarzyna Kotlarska   

Szpital Kliniczny im.dr.Józefa Babińskiego SP ZOZ w Krakowie
 
 
Psychoter 2020;193(2):61-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł prezentuje pracę Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Szpitala im. Dr. Józefa Babińskiego w Krakowie. Przedstawione zostały podstawowe idee pracy klinicznej oddziału, jego struktura i profil przyjmowanych pacjentów. Opisywany Oddział wyróżnia się na tle innych placówek rehabilitacji psychiatrycznej rezygnacją ze ściśle medycznego podejścia w leczeniu, na rzecz nastawienia psychoterapeutycznego, które skutkuje ofertą równoległej psychoterapii indywidualnej i grupowej, kierowaną do wszystkich pacjentów. Na oddziale przyjmuje się postawę terapeutyczną uwzględniająca trzy kierunki podążania w leczeniu: od interpretacji do intersubiektywności, od nastawienia intrapsychicznego do interpersonalnego oraz od psychologii jednej osoby do psychologii dwóch osób lub wręcz sieci osób. W artykule przedstawiony został eklektyczny model pracy terapeutycznej stosowany w oddziale, proces kwalifikacji pacjentów do oddziału, a także różnorodność oddziaływań terapeutycznych. Opisany został model rehabilitacji psychiatrycznej oparty na zasadach społeczności terapeutycznej, model pracy w psychoterapii indywidualnej i grupowej, wiele innych zajęć grupowych, w tym terapia zajęciowa, psychoedukacja, czy treningi umiejętności społecznych, a także sposób uwzględniania w procesie terapeutycznym postawy mentalizacyjnej.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top