PL EN
Aspekty terapeutyczne oddziału zamkniętego. Część II
 
Więcej
Ukryj
1
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie
 
2
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Klinika Psychiatrii
 
 
Data nadesłania: 05-12-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 25-04-2023
 
 
Data akceptacji: 28-04-2023
 
 
Data publikacji: 03-08-2023
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Walczewski   

Klinika Psychiatrii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Szpital Kliniczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie
 
 
Psychoter 2023;204(1):53-66
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Izolacyjny aspekt opieki psychiatrycznej determinuje naukowe i teoretyczne refleksje na temat pracy terapeutycznej z pacjentami w głębokich kryzysach psychicznych. Zachodzące współcześnie zmiany w tym obszarze implikują potrzebę dzielenia się nie tylko postępami w zakresie szeroko rozumianej wczesnej rehabilitacji pacjentów, ale także skutecznymi praktykami oddziaływań psychoterapeutycznych wobec pacjentów leczonych na ogólnopsychiatrycznych oddziałach stacjonarnych. Zagadnienia dotyczące metod terapii pacjentów w głębokich kryzysach psychicznych wciąż podejmowane są w literaturze stosunkowo rzadko, w szczególności w kontekście pracy zespołowej i jej terapeutycznego potencjału. Zwrócenie uwagi na te elementy leczenia stacjonarnego jest istotne dla procesu leczenia. W niniejszym artykule zaprezentowano zespołowy model pracy terapeutycznej oddziału ogólnopsychiatrycznego Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Przedstawiono założenia teoretyczne leżące u podstaw tej pracy. Omówiono niektóre formy oddziaływań wraz z ilustracją elementów praktyki klinicznej. Refleksje dotyczą dalszych kierunków doskonalenia terapii w ramach stacjonarnej opieki psychiatrycznej.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top