PL EN
Proces diagnozy klinicznej i przygotowania pacjenta do psychodynamicznej psychoterapii grupowej.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich
 
 
Data nadesłania: 26-05-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 16-10-2022
 
 
Data akceptacji: 20-10-2022
 
 
Data publikacji: 04-04-2023
 
 
Autor do korespondencji
Robert Trzop   

Samodzielny Publiczny Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich
 
 
Psychoter 2022;202(3):19-29
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł podejmuje temat diagnozy i kwalifikacji pacjentów do psychoterapii grupowej. Skrupulatnie przeprowadzona diagnoza i właściwe przygotowanie do rozpoczęcia leczenia w grupie zmniejsza ryzyko nagłej z niej rezygnacji, zwiększa efektywność interwencji terapeutycznych, daje leczącym się większe poczucie bezpieczeństwa, szczególnie w początkowym okresie terapii i umożliwia terapeutom przewidywanie funkcjonowania pacjenta w relacjach. W literaturze możemy znaleźć informacje na temat czynników dyskwalifikujących oraz cech sprzyjających i ułatwiających korzystanie z leczenia w grupie, w rzeczywistości jednak decyzje związane z kwalifikacją rzadko bywają jednoznaczne i proste. W pierwszej części artykułu podjęto refleksję nad dylematami związanymi z kwalifikowaniem pacjentów z różnymi dodatkowymi trudnościami i dysfunkcjami, opisywanymi często jako wykluczające z terapii grupowej. Następnie odniesiono się do znaczenia diagnozy procesów mentalizacji oraz oceny osobowości jako istotnych predyktorów funkcjonowania leczących się w grupie terapeutycznej. Na koniec rozważono znaczenie diagnozy dla opisu problemów badanych i przygotowania ich do psychoterapii, mających zasadnicze znaczenie dla dalszego leczenia.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top