PL EN
ARTICLE
Psychoterapia grupowa na stacjonarnym oddziale psychiatrycznym. Wyzwania, możliwości, nadzieje
 
Więcej
Ukryj
1
SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku
 
 
Data nadesłania: 12-12-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 31-03-2015
 
 
Data akceptacji: 01-04-2015
 
 
Data publikacji: 21-06-2015
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Mateusz Majchrzak   

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek, Polska
 
 
Psychoter 2015;173(2):77-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Psychoterapia grupowa, jako metoda leczenia zaburzeń i chorób psychicznych, jest powszechnie stosowana w lecznictwie ambulatoryjnym. Ta sytuacja ma się nieco inaczej w przypadku lecznictwa stacjonarnego, które jest bardziej wymagającym środowiskiem pracy dla grupy i terapeutów. Prowadzone obserwacje kliniczne wskazują że dla większości pacjentów hospitalizowanych w oddziałach stacjonarnych psychodynamiczna psychoterapia grupowa jest nowym doświadczeniem, w związku z tym jej wprowadzenie wymaga stopniowego i dobrze przemyślanego programu terapeutycznego. Jak donoszą badania pacjenci prezentujący głębszą psychopatologię, a więc tacy którzy najczęściej są leczeni w oddziałach stacjonarnych, wykazują szczególne zapotrzebowanie na spójne i bezpieczne środowisko terapeutyczne w którym mogliby doświadczyć zmiany. Przeprowadzona statystyka opisowa pacjentów (n 53) biorących udział w prowadzonej psychoterapii wykazała, że pomimo różnej diagnozy i poziomu zaburzeń większość z nich (64,2%) ukończyła cały cykl terapii. Prowadzenie psychoterapii grupowej w ogólnym ostrym stacjonarnym oddziale psychiatrycznym jest zadaniem wymagającym, ale możliwym. Korzyści płynące z tej formy leczenia można rozpatrywać nie tylko w kontekście klinicznym, ale również w kontekście efektywniejszego wykonywania kontraktu na świadczenie usług medycznych zawieranego z NFZ.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top