PL EN
ARTICLE
O trudnych związkach uzależnienia od alkoholu i zaburzeń osobowości – studium przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Psychologii Klinicznej, Wydział Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Data nadesłania: 05-07-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-09-2020
 
 
Data akceptacji: 15-09-2020
 
 
Data publikacji: 19-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Wojtynkiewicz   

Wydział Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Psychoter 2020;195(4):23-35
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Problem współwystępowania zaburzeń związanych z używaniem alkoholu i zaburzeń osobowości wydaje się istotny zarówno z klinicznego, jak i terapeutycznego punktu widzenia. Wskaźnik współwystępowania tych zaburzeń jest wysoki i wynosi ok. 60% w grupach klinicznych i ok. 29% w grupie nieklinicznej. Mimo ich znaczącego współwystępowania, natura związku obu zaburzeń nadal jest słabo poznana. Tym bardziej uznać należy, że badanie wspomnianych zależności jest ważne i może pozwolić na pogłębione rozumienie pacjentów z podwójną diagnozą, a także na optymalizację oddziaływań terapeutycznych do nich skierowanych. W artykule przedstawiono studium przypadku pacjentki z rozpoznanymi zaburzeniami używania alkoholu i mieszanymi zaburzeniami osobowości (zaburzenie osobowości borderline, zaburzenie osobowości narcystycznej) oraz podjęto próbę zrozumienia wzajemnej zależności tych zaburzeń w kontekście historii życia pacjentki, w tym historii podejmowanych przez nią licznych prób leczenia. Konceptualizację przypadku oparto na paradygmacie psychodynamicznym, odnosząc się zarówno do modelu patologii osobowości O. F. Kernberga, jak i innych koncepcji psychodynamicznych bezpośrednio podejmujących zagadnienie nadużywania substancji psychoaktywnych.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top