PL EN
REVIEW
Uzależnienie od alkoholu w świetle teorii psychodynamicznych. Część I. Przegląd teorii klasycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Data nadesłania: 04-03-2018
 
 
Data akceptacji: 30-03-2018
 
 
Data publikacji: 28-05-2018
 
 
Autor do korespondencji
Ewa Wojtynkiewicz   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Staffa 1, 85-867 Bydgoszcz, Polska
 
 
Psychoter 2018;184(1):31-39
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Psychodynamiczne leczenie uzależnienia od alkoholu przez długi czas widziane było jako nieefektywne, niepotrzebne czy ignorujące bieżące, związane z piciem alkoholu, zachowania pacjenta. Wydaje się jednak, że stopniowo opór ten zaczyna słabnąć; w środowisku psychoterapeutycznym coraz częściej pojawiają się głosy o konieczności zajęcia się psychodynamicznym leczeniem uzależnień. W artykule dokonano przeglądu klasycznych teorii psychodynamicznych dotyczących uzależnienia od alkoholu, jego genezy oraz obrazu klinicznego osoby uzależnionej. Przedstawiono m.in. koncepcje Z. Freuda, H. Krystala, H. Rosenfelda, L. Wurmsera i H. Kohuta. Fundamentalną kwestią dla psychodynamicznego rozumienia uzależnienia od alkoholu wydaje się być poświęcenie uwagi osobie uzależnionej i traktowanie używania substancji psychoaktywnej jako nieoddzielonego od osobowości nadużywającej jej jednostki. Z perspektywy tych koncepcji uważa się, że istotą uzależnienia jest psychologiczny ból, który łagodzony jest przez przyjmowanie substancji, co sprawia, iż uzależnienie staje się naprawą, regulacją, adaptacją czy leczeniem. Wydaje się, że koncepcje psychodynamiczne mogą stanowić przydatne uzupełnienie dla dominujących w polskim lecznictwie odwykowym podejść poznawczo-behawioralnych lub tych opartych na wzmacnianiu motywacji.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top