PL EN
ARTICLE
MECHANIZM NEUROPLASTYCZNOŚCI I JEGO ZNACZENIE DLA PSYCHOTERAPII ORAZ OCENY JEJ SKUTECZNOŚCI
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielna Pracownia Neuropedagogiki Stosowanej w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego
 
 
Data nadesłania: 01-05-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-07-2016
 
 
Data akceptacji: 21-07-2016
 
 
Data publikacji: 11-09-2016
 
 
Autor do korespondencji
Wiesław Sikorski   

Uniwersytet Opolski, ul. Cybisa 26, 45-533 Opole, Polska
 
 
Psychoter 2016;177(2):43-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W publikacji przybliżono działanie mechanizmu neuroplastyczności, a ściślej zdolności mózgu do tworzenia nowych neuronów (neurogenezy) i nowych połączeń między komórkami nerwowymi (synaptogenezy) oraz kómórek glejowych. Autor przytacza dowody potwierdzające istnienie neuroplastyczności podając przykłady normalnego funkcjonowania osób z poważnymi uszkodzeniami mózgu, a przede wszystkim żyjącymi niemal bez mózgu, z jedną półkulą mózgową czy defektami poudarowymi. Jednak główne przesłanie tej publikacji to prezentacja aktualnej wiedzy o znaczeniu plastyczności mózgu dla przebiegu psychoterapii, a także dla oceny jej skuteczności. Autor podaje wiele przykładów zdających się uwiarygodniać tezę, że uznane psychoterapie (przede wszystkim psychodynamiczna, interpersonalna i poznawczo-behawioralna) faktycznie korzystnie zmieniają mózg u pacjentów chorujących na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, schizofrenię, depresję czy zespół lęku napadowego. Te zmiany zachodzą najczęściej w jądrze migdałowatym i ogoniastym (odpowiadającymi za emocje i uczenie się), hipokampie (odpowiedzialnym za pamięć i orientację przestrzenną) i korze przedczołowej (odpowiedzialnej za planowanie i modyfikację zachowania). W końcowej części zaprezentowano treści dotyczące farmakologicznego wspomagania terapii poznawczo-behawioralnej nastawionej na „uplastycznianie” pamięci pod kątem „wymazywania” traumatycznych wspomnień.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top