PL EN
ARTICLE
Doświadczanie impasu w terapii par osób z przewagą pierwotnych mechanizmów obronnych. Między bezradnością a szansą na rozwój i zmianę
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jagielloński, Katedra Psychiatrii, Zakład Terapii Rodzin
 
 
Data nadesłania: 13-06-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-07-2016
 
 
Data akceptacji: 05-07-2016
 
 
Data publikacji: 11-09-2016
 
 
Autor do korespondencji
Mariusz Furgał   

Uniwersytet Jagielloński, Katedra Psychiatrii, Zakład Terapii Rodzin, ul. Kopernika 21A, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2016;177(2):57-67
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Autorzy odnoszą się do rozumienia impasu w pracy z parami, u których mamy do czynienia z przewagą związanych często z zaburzeniami osobowości pierwotnych mechanizmów obronnych takich jak splitting i projekcyjna identyfikacja. Pary tego rodzaju charakteryzują się nawracającym rozgrywaniem konfliktów. Artykuł przedstawia systemową i psychoanalityczną (głównie w ujęciu teorii relacji z obiektem) perspektywę jako podstawowe ramy teoretyczne, w obrębie których są analizowane opisane zjawiska. Odnosi się do koncepcji diagnozy zaburzeń osobowości w warunkach terapii par. Pokazuje jak relacje zmieniają diagnostyczne obserwacje dotyczące obrazu struktury osobowości i w jaki sposób prowadzi to do problematycznych sytuacji klinicznych. Prezentowane przypadki ilustrują zmieniającą się rolę terapeuty w kolejnych etapach pracy terapeutycznej. Ukazują impas w procesie terapeutycznym oraz sposoby pracy terapeuty nad tym impasem. Terapeuta pracujący z tego rodzaju parami zmaga się z wieloma dylematami wraz z często nawracającym pytaniem dotyczącym kontynuowania terapii. Podsumowanie zawiera refleksję na temat praktycznej użyteczności paradygmatu systemowego i psychoanalitycznego w analizowanych sytuacjach klinicznych.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top