PL EN
ARTICLE
Neurobiologiczne podstawy psychoterapii
 
 
Więcej
Ukryj
1
Gabinet Psychoterapii IMAGO w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 17-05-2016
 
 
Data akceptacji: 20-05-2016
 
 
Data publikacji: 11-09-2016
 
 
Autor do korespondencji
Jakub Przybyła   

Gabinet Psychoterapii IMAGO, Plac Szczepański 3/42, 31-011 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2016;177(2):29-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Autor przedstawia wyniki badań neuronauki, oraz neuropsychoanalizy, które wspierają empirycznie liczne konceptualizacje zjawisk klinicznych dotyczących funkcjonowania człowieka, oraz relacji terapeutycznej, jakich dokonała psychoanaliza. Celem tekstu nie jest redukcja jednej dziedziny wiedzy do drugiej, ale zarysowanie znaczenia współpracy na polu badań nad funkcjonowaniem ludzkiego umysłu i mózgu. W tym sensie autor odnosi się do głównej zasady, która przyświeca nowej dziedzinie wiedzy, jaką jest neuropsychoanaliza. Tekst podejmuje się próby spojrzenia na zjawiska psychopatologii, oraz psychoterapii poprzez pryzmat najnowszych badań neuroscience. W szczególności prześledzono zagadnienie systemów pamięci i uczenia się, kwestię intersubiektywności, oraz systemu neuronów lustrzanych, jak też opis neuro – behawioralnego systemu zabawy. W tekście omawiane są koncepcje i pomysły różnych neuronaukowców, jak też teoretyków i praktyków psychoanalizy. Wymieniani są: J. Panksepp, V. Ramachandran, D. Stern, D. Winnicotta, W. Bion, T. Ogden. W ostatniej części artykułu przedstawiono terapię TFP opracowaną przez Otto Kernberga i jego zespół, jako metodę, która w szczególny sposób realizuje wnioski z badań neuronauki.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top