PL EN
ARTICLE
Aspekty terapeutyczne oddziału zamkniętego
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Klinika Psychiatrii Akademii Krakowskiej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 
2
Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego w Krakowie
 
 
Data nadesłania: 28-06-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 14-10-2020
 
 
Data akceptacji: 27-10-2020
 
 
Data publikacji: 19-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Fusińska-Korpik   

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 
 
Psychoter 2020;195(4):49-60
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Izolacyjny aspekt opieki psychiatrycznej determinuje naukowe i teoretyczne refleksje na temat pracy terapeutycznej z pacjentami w głębokich kryzysach psychicznych. Zachodzące współcześnie zmiany w tym obszarze implikują potrzebę dzielenia się nie tylko postępami w zakresie szeroko rozumianej wczesnej rehabilitacji pacjentów, ale także skutecznymi praktykami oddziaływań psychoterapeutycznych wobec pacjentów leczonych na ogólnopsychiatrycznych oddziałach stacjonarnych. Zagadnienia dotyczące metod terapii pacjentów w głębokich kryzysach psychicznych podejmowane są w literaturze wciąż stosunkowo rzadko, w szczególności w kontekście pracy zespołowej i jej terapeutycznego potencjału. Zwrócenie uwagi na te elementy leczenia stacjonarnego jest istotne dla procesu leczenia. W niniejszym artykule zaprezentowano zespołowy model pracy terapeutycznej ogólnopsychiatrycznego oddziału Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Przedstawiono założenia teoretyczne leżące u podstaw tej pracy. Omówiono niektóre formy oddziaływań wraz z ilustracją elementów praktyki klinicznej. Refleksje dotyczą dalszych kierunków doskonalenia terapii w ramach stacjonarnej opieki psychiatrycznej.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top