PL EN
Doświadczenia pracy terapeutycznej Zespołu Terapii Rodzin Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii” z rodzinami w sytuacji kryzysu okołorozwodowego . Program Psychoedukacyjno -Psychoterapeutyczny „Łódź na falach”
 
Więcej
Ukryj
1
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Krakowski Ośrodek Terapii”
 
2
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozofii, Instytut Psychologii
 
3
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Instytut Psychologii
 
 
Data nadesłania: 19-07-2022
 
 
Data akceptacji: 25-08-2022
 
 
Data publikacji: 29-11-2022
 
 
Autor do korespondencji
Dominika Sznajder   

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 
 
Psychoter 2022;201(2):17-31
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie autorskiego modelu pracy terapeutycznej z rodzinami w sytuacji kryzysu rozstania. Model pracy powstał w odpowiedzi na potrzeby rodzin, które trafiały do Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Krakowski Ośrodek Terapii”, skierowanych przez sąd, bądź z własnej inicjatywy, w sytuacji kryzysu rodzinnego związanego z rozstaniem rodziców. Program Psychoedukacyjno-Psychoterapeutyczny „Łódź na falach” łączy w sobie zarówno aspekt edukacyjny, jak i terapeutyczny. Jest skierowany do dorosłych — rodziców, ale tematy poruszane podczas wykładów zawierają problematykę związaną z doświadczaniem rozstania zarówno przez rodziców, jak i ich dzieci. Program realizowany jest cyklicznie i składa się z etapu diagnozy (konsultacji indywidualnej z każdym z rodziców), etapu psychoedukacyjnego (cztery grupowe spotkania wykładowe dotyczące zagadnień związanych z psychologiczną sytuacją rozwodową rodziny) oraz etapu terapeutycznego (terapeutycznych spotkań rodzinnych prowadzonych naprzemienne, oddzielnie dla matki z dziećmi i ojca z dziećmi). Uzyskanie na etapie psychoedukacyjnym wiedzy na temat odmiennego funkcjonowania i przeżywania rozstania przez partnerów, różnic w radzeniu sobie z kryzysem, może załagodzić konflikt między nimi i ułatwić korzystanie z pomocy terapeutycznej. Natomiast możliwość kontynuowania pracy w ramach terapii rodzinnej pozwala na poszerzenie wglądu partnerów oraz staje się dla nich bezpieczną formą pracy nad relacjami w nowym układzie rodzinnym.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top