PL EN
ARTICLE
Wokół psychoterapii, w tym psychoterapii dzieci i młodzieży: pytania, wyzwania, kontrowersje
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM
 
 
Data nadesłania: 12-11-2019
 
 
Data akceptacji: 14-11-2019
 
 
Data publikacji: 27-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Feliks Edward Matusiak   

Pracownia Psychologii i Psychoterapii Systemowej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM
 
 
Psychoter 2019;190(3):5-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł ma na celu przedstawienie refleksji związanych z wprowadzaniem w naszym kraju zmian w dotychczasowych regulacjach dotyczących psychoterapii, w tym psychoterapii dzieci i młodzieży. Autorzy analizują omawiany proces w kontekście kryzysu psychiatrii wieku rozwojowego i diagnozy postawionej przez inicjatorów reform, stawiając pytanie, na ile proponowane rozwiązania przyczynią się rzeczywiście do poprawy sytuacji, a na ile będą źródłem nowych problemów i napięć, w tym m.in. na ile skomplikują praktykowanie terapii tym psychoterapeutom, którzy wykształcili się w dotychczasowym systemie monitorowanym przez towarzystwa naukowe. Omawiane zagadnienia przedstawione są z kilku perspektyw: perspektywy klinicznej pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami w publicznym systemie opieki zdrowotnej; perspektywy naukowo-badawczej ukazującej, poprzez przegląd piśmiennictwa, aktualny stan refleksji nad sposobem definiowania skuteczności psychoterapii, poszerzony o aktualne, międzynarodowe wskazania jej stosowania w pracy z rodzinami; oraz perspektywy szkoleń zzakresu psychoterapii i ewentualnych konsekwencji proponowanych zmian dla tego obszaru. Autorzy podnoszą kwestie budzące w obecnym czasie sporo kontrowersji środowiska psychoterapeutów, starając się przedstawić je w świetle skłaniającym do refleksji.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top