PL EN
ARTICLE
Poznawczo-behawioralna koncepcja terapii hazardu patologicznego Roberta Ladouceura
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Szczeciński, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości
 
2
Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej, Katedra Zdrowia Publicznego
 
 
Data nadesłania: 09-01-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-05-2018
 
 
Data akceptacji: 17-05-2018
 
 
Data publikacji: 29-08-2018
 
 
Autor do korespondencji
Emilia Rutkowska   

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Psychologii, Krakowska 69, 71-017 Szczecin, Polska
 
 
Psychoter 2018;185(2):47-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie modelu psychoterapii dla osób z rozpoznaniem hazardu patologicznego, opracowanego przez Roberta Ladouceura w ramach podejścia poznawczo-behawioralnego. Głównym założeniem tego modelu jest praca z błędnymi przekonaniami pacjenta, uzupełniona o zapoznanie ich z behawioralnymi strategiami, mającymi na celu unikanie sytuacji zagrania. Prezentowany model ma zastosowanie zarówno w terapii indywidualnej, jak i grupowej. Dla każdej z nich opracowano zalecenia dotyczące przebiegu i treści poszczególnych spotkań. W artykule zaprezentowano także krótkie studium przypadku przedstawiające pracę z wykorzystaniem tego podejścia z pacjentem z problemem hazardu patologicznego.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top