PL EN
ARTICLE
Czy psychoterapią można zmienić społeczeństwo? Refleksje z wieloletniej pracy grupowej nad możliwością dialogu
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Katedry Psychiatrii UJCM
 
 
Data nadesłania: 07-05-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 19-06-2018
 
 
Data akceptacji: 20-06-2018
 
 
Data publikacji: 29-08-2018
 
 
Autor do korespondencji
Jacek Bomba   

Katedra Psychiatrii UJCM, Kopernika 21 A, 31 501 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2018;185(2):79-88
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Psychoterapeuci od Ericha Fromma odwoływali się do teorii psychoterapii zmierzając do wyjaśnienia nieakceptowanego biegu zdarzeń społecznych. Teorie psychoterapii nadal są wykorzystywane w wyjaśnianiu historycznych zdarzeń. Język i metody psychoterapii są używane w wielu zakresach życia społecznego: w pracy społecznej, pedagogice, a także w reklamie i oddziaływaniu na opinię społeczną. Podejmowano też posługiwanie się metodami psychoterapii, zwłaszcza grupowej, w rozwiązywaniu konfliktów społecznych i politycznych. Taką pracę podjęło Polsko-Izraelskie Towarzystwo Zdrowia Psychicznego. Coroczne seminaria zawierały spotkania małych grup, złożonych z Izraelczyków, Polaków i Niemców, w których odwołując się do założeń i technik psychoterapii psychodynamicznej zmierzano do zadeklarowanego statutem Towarzystwa przepracowania wspólnie dźwiganych następstw tragedii Holokaustu. Odwołując się do własnych doświadczeń w realizacji zadań statutowych Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego konkludujemy, że droga wykorzystująca teorię i technikę dynamiki grupowej wpływa co prawda na relacje między jednostkami, ale nie zmienia społeczeństwa.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top