PL EN
Analiza egzystencjalna jako metoda pracy z pacjentami z doświadczeniem traumy relacyjnej
 
Więcej
Ukryj
1
Szpital Nowowiejski w Warszawie, Oddział Dzienny XX
 
2
Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, I Klinika Psychiatryczna
 
Zaznaczeni autorzy mieli równy wkład w przygotowanie tego artykułu
 
 
Data nadesłania: 18-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 27-11-2023
 
 
Data akceptacji: 29-11-2023
 
 
Data publikacji: 20-03-2024
 
 
Psychoter 2023;206(3):41-54
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Analiza egzystencjalna jako podejście osobowo-fenomenologiczne, wspiera poszukiwanie osobistych znaczeń i odpowiedzi na pytania dotyczące ludzkiej egzystencji. Uznając pełne osobliwości życie jednostki, prowadzi do odnajdywania odpowiedzi na cztery fundamentalne pytania: 1) „czy ja mogę tu być?”, 2) „czy ja lubię żyć”, 3) „czy ja mam prawo być takim, jakim jestem?” oraz 4) „po co żyję?”. Podstawę teoretyczną autorskiego treningu akceptacji 4FM jako metody pracy grupowej z osobami hospitalizowanymi psychiatrycznie, z doświadczeniem traumy relacyjnej, spełniającymi kryteria rozpoznania cPTSD wg ICD-11 stanowią cztery fundamentalne motywacje. Trauma relacyjna ogranicza lub powoduje utratę naturalnych dyspozycji jednostki do bycia i działania, czucia i wchodzenia w relacje, pozostawania w harmonii ze sobą i światem zewnętrznym a także nadawaniu celu i sensu życiu. Zakłóca procesy w obrębie wszystkich fundamentalnych motywacji (4FM). Natomiast relacja terapeutyczna uczy doświadczania własnego istnienia, rozumienia siebie, świata i innych w indywidualnym kontekście. Z głęboką troską o człowieka doświadczającego różnych trudności natury psychologicznej, umożliwia badanie złożonej rzeczywistości i poszukiwanie zgody na życie. Celem artykułu jest przegląd założeń analizy egzystencjalnej i czterech fundamentalnych motywacji Alfrieda Längle, ucznia Frankla, stanowiących podstawę teoretyczną treningu Akceptacja 4FM.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top