PL EN
ARTICLE
Znaczenie środowiska proksemicznego w psychoterapii. Przesłanki neurobiologiczne
 
Więcej
Ukryj
1
Pracownia Neuropedagogiki Stosowanej, Instytut Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Opolski
 
 
Data nadesłania: 19-04-2018
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-06-2018
 
 
Data akceptacji: 03-07-2018
 
 
Data publikacji: 29-08-2018
 
 
Autor do korespondencji
Wiesław Sikorski   

Uniwersytet Opolski, Nysa, Ul. Chodowieckiego 4, 48-300 Nysa, Polska
 
 
Psychoter 2018;185(2):89-105
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W publikacji podjęto próbę ustalenia wpływu różnych elementów proksemiki (środowiska fizycznego) na przebieg psychoterapii, a zwłaszcza na komunikację między terapeutą i pacjentem. Skupiono się przede wszystkich na takich wymiarach proksemiki, jak dystans fizyczny, wystrój gabinetu terapeutycznego i aranżacja miejsc siedzących. Autor uzasadnia potrzebę przejawiania większej dbałości o komunikację proksemiczną w relacji terapeutycznej najnowszą wiedzą z zakresu neurobiologii, dotyczącą znaczenia wzbogaconego środowiska fizycznego dla neurogenezy i synaptogenezy — powstawania nowych komórek nerwowych i połączeń między nimi. Autor podaje sposoby tworzenia i monitorowania („mapowania”) środowiska fizycznego gabinetu lub pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia psychoterapii, a także sal szpitalnych pod kątem poprawiana samopoczucia pacjentów oraz większej skuteczności wzajemnej komunikacji terapeuty i pacjenta. W końcowej części publikacji dokonano charakterystyki znaczenia aranżacji miejsc siedzących dla przebiegu psychoterapii grupowej. Autor podaje walory prowadzenia tego typu spotkań w kręgu terapeutycznym — z fotelami tworzącymi koło i małym okrągłym stolikiem w centrum. Autor sugeruje, że taki układ miejsc siedzących pozwala ustalić nieformalną strukturę grupy terapeutycznej, a zwłaszcza role grupowe krystalizujące się w drugiej fazie rozwoju dynamiki grupowej, a mianowicie „konfrontacji i eksploracji różnic”.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top