PL EN
ARTICLE
Zasady konstrukcji klinicznego studium przypadku w psychoterapii.
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Terapii Rodzin i Psychosomatyki Katedry Psychiatrii UJ CM
 
2
Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin „Na szlaku”
 
3
praktyka prywatna
 
4
Krakowska Fundacja Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid
 
5
Centrum Terapii Synteza
 
 
Data nadesłania: 22-12-2019
 
 
Data akceptacji: 27-12-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Psychoter 2019;191(4):41-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł jest owocem refleksji nad celem i sposobem prezentowania procesów psychoterapii w formie klinicznych studiów przypadku. W pracy zostaną przedstawione podstawowe zasady ich konstruowania. W analizie skupiono się szczególnie na spójności wyboru tematu, przedstawienia celu opisu danego przypadku oraz sposobu jego realizacji. W dalszej części artykułu zostały poddane refleksji studia przypadków psychoterapii opublikowane w piśmiennictwie polskim. Szczególną uwagę zwrócono na to, czy i w jaki sposób autorzy prezentują cel danego opisu, oraz w jaki sposób ów cel został przez nich zrealizowany.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top