PL EN
ARTICLE
Rola zajęć terapeutycznych w powrocie do zdrowia osób leczonych z powodu zaburzeń z kręgu schizofrenii
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Data nadesłania: 27-08-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-12-2019
 
 
Data akceptacji: 11-12-2019
 
 
Data publikacji: 31-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Bogumiła Witkowska-Łuć   

Department of Pedagogy and Psychology, Jan Kochanowski University in Kielce, Poland
 
 
Psychoter 2019;191(4):29-40
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem badań było poznanie roli aktywnego uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych pacjentów hospitalizowanych z powodu schizofrenii w ich procesie zdrowienia. W leczeniu osób chorujących na schizofrenię standardem jest stosowanie leków przeciwpsychotycznych, ale u wielu pacjentów poprawa funkcjonowania nie jest w pełni zadowalająca. Uzasadnione staje się włączanie w proces leczenia pomocy terapeutycznej.

Metoda:
Zbadano 134 pacjentów ze zdiagnozowaną schizofrenią paranoidalną lub psychozą schizoafektywną leczonych w oddziałach całodobowych. Do oceny poziomu nasilenia objawów psychopatologicznych posłużyła Skala Objawów Pozytywnych i Negatywnych (PANSS) S.R. Kaya, L.A. Oplera, A.Fiszbeina oraz ankieta własnego autorstwa, umożliwiająca określenie stopnia zaangażowania pacjenta w zajęcia terapeutyczne. Z badanej grupy, w oparciu o kryteria autorskie, wyodrębniono dwie podgrupy: z pozytywnym oraz negatywnym efektem zdrowienia. Porównywano dwie grupy różniące się poziomem poprawy objawowej.

Wyniki:
Udział oraz aktywność pacjentów w zajęciach terapeutycznych (terapia zajęciowa, psychoedukacja, psychorysunek, muzykoterapia, psychoterapia grupowa, psychoterapia indywidualna, klub pacjenta) w grupie z pozytywnym efektem zdrowienia była istotnie wyższa niż wśród pacjentów z negatywnym efektem.

Wnioski:
Aktywne i systematyczne uczestniczenie w zajęciach terapeutycznych okazało się istotnie wspomagać proces zdrowienia pacjentów z zaburzeniami z kręgu schizofrenii.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top