PL EN
ARTICLE
Psychoterapia indywidualna pacjentek z rozpoznaniem anoreksji psychicznej skoncentrowana na pracy z obrazem własnego ciała, w oparciu o praktykę terapeutyczną - autorska wersja terapii.
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 
 
Data nadesłania: 04-05-2017
 
 
Data ostatniej rewizji: 29-06-2017
 
 
Data akceptacji: 04-07-2017
 
 
Data publikacji: 31-08-2017
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Talarczyk   

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM Poznań, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań, Polska
 
 
Psychoter 2017;181(2):49-64
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule opisuję sposób pracy terapeutycznej dotyczący spostrzegania własnego ciała oraz samooceny budowanej na wizerunku sylwetki, przez osoby z jadłowstrętem psychicznym. W prezentowanym procesie psychoterapii indywidualnej dotyczącym spostrzegania i oceny swojego ciała przez chore, koncentruję się na dwóch aspektach: 1) dążenia do tzw. "ideału" sylwetki, kreowanego przez media, a nie mającego nic wspólnego z rodzinnym dziedziczeniem budowy ciała, oraz 2) emocjach, które towarzyszą chorym w zaburzonym spostrzeganiu swojego ciała i związane są z relacjami interpersonalnymi lub problemami intrapsychicznymi. Odwołując się do tzw. "ideału" sylwetki, do którego dążą chore, razem z każdą pacjentką szukam podobieństw jej budowy ciała do rodziny pochodzenia. Jak pokazuje praktyka terapeutyczna, pozwala to chorej nastolatce/kobiecie w większym stopniu akceptować swoją budowę i rozmiar ciała. Natomiast pracując nad emocjami, zwykle złością, dotyczącymi własnego ciała, przyglądam się razem z pacjentką, czy emocje te mogą ulegać przemieszczeniu z relacji interpersonalnych na spostrzeganie własnego ciała i negatywny stosunek do niego.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top