PL EN
ARTICLE
Cechy osobowości a zagrożenie wykluczeniem społecznym z perspektywy teorii relacji z obiektem wg Otto Kernberga - studium przypadku.
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Psychologii SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Daniel Stanisław Melerowicz   

Wydział Psychologii SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, ul. Młyńska 6a/3, 43-190 Mikołów, Polska
Data nadesłania: 09-01-2017
Data ostatniej rewizji: 16-06-2017
Data akceptacji: 23-06-2017
Data publikacji: 31-08-2017
 
Psychoter 2017;181(2):37–48
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł zawiera studium przypadku dorosłej pacjentki zagrożonej wykluczeniem społecznym z powodu pozostawania od dłuższego czasu bez zatrudnienia, co zdaniem autora jest wynikiem określonej struktury osobowości. Pacjentka odbyła trzyletnią psychoterapię prowadzoną w podejściu psychodynamicznym. Konceptualizacja problemów pacjentki oraz zastosowane metody terapeutyczne prowadzone były w oparciu o teorię relacji z obiektem wg Otto Kernberga. Przedstawiono typową problematykę osoby prezentującej dysfunkcje w zakresie sztywności osobowości, poczucia tożsamości, stosowanych mechanizmów obronnych oraz relacji z obiektem jak również sposobów ich przepracowania w celu pełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170