PL EN
Power Threat Meaning Framework – krótki opis podstawowych założeń i kontekstu
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 
2
Visiting Professor, London South Bank University
 
 
Data nadesłania: 16-10-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 01-12-2023
 
 
Data akceptacji: 02-12-2023
 
 
Data publikacji: 20-03-2024
 
 
Autor do korespondencji
Radosław Stupak   

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 
 
Psychoter 2023;206(3):71-84
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł krótko przedstawia podstawowe założenia niekategorialnego podejścia do diagnozy, jakim jest Power Threat Meaning Framework (Rama Władza Zagrożenie Znaczenie, RWZZ) opublikowany w 2018 r. przez British Psychological Society. Kolejno omawiane są władza, zagrożenie, znaczenie oraz ogólne prawidłowości odpowiedzi na zagrożenia, tak jak ujmowane są w tej propozycji. Krótko opisane są również podstawowe założenia teoretyczne i inspiracje wpływające na treść RWZZ, czerpiącej z wielu tradycji filozoficznych, socjologicznych, psychologicznych, psychiatrycznych i psychoterapeutycznych, oferując spójną integrującą je perspektywę. RWZZ przedstawiona jest także w szerszym kontekście współczesnych kontrowersji dotyczących dominujących systemów diagnozy nozologicznej i negatywnych konsekwencji reifikacji konstruktów diagnostycznych oraz ograniczeń, faworyzującego w praktyce poziom biologiczny, modelu biopsychospołecznego w psychiatrii i psychoterapii. W podsumowaniu krótko przedstawiona jest także krytyka RWZZ. RWZZ oferuje podejście, które może znaleźć zastosowanie w praktyce klinicznej i badaniach naukowych umożliwiające szersze uwzględnienie i odniesienie się do kwestii ekonomicznych, społecznych i kulturowych w procesie pomagania cierpiącym osobom. Może także zapobiegać nadmiernej medykalizacji indywidualnych i społecznych problemów.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top