PL EN
ARTICLE
Znaczenie diagnozy dla tożsamości pacjenta. Cz. 2: Uzgadnianie czy uznanie?
 
Więcej
Ukryj
1
Insytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński
 
 
Data nadesłania: 04-05-2015
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-07-2015
 
 
Data akceptacji: 16-07-2015
 
 
Data publikacji: 21-09-2015
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Dyga   

Insytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Ingardena 6, 30-060 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2015;174(3):87-97
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W drugiej części artykułu o wpływie diagnozy psychiatrycznej na tożsamość pacjenta kierujemy swoją uwagę kolejno na psychiatrię biologicznej, humanistyczną i egzystencjalną oraz psychiatrię krytyczną i postpsychiatrię. Ukazujemy szanse i, częściej, zagrożenia tradycyjnego modelu diagnostyki psychiatrycznej, uprawianej przy niedostatecznym korzystaniu z funkcji refleksyjnej. Do najważniejszych z nich zaliczamy reifikację oraz samospełniające się proroctwo. Przypominamy propozycję Światowego Stowarzyszenia Psychiatrycznego sprzed kilkunastu lat, która sprowadza się do poszerzenia tradycyjnego modelu kryteriologicznego diagnostyki psychiatrycznej o aspekt idiograficzny. W końcu, wprowadzamy współczesne, bardziej naszym zdaniem dojrzałe i twórcze od postulatów antypsychiatrycznych formy krytyki psychiatrii tradycyjnej, a więc sugestie psychiatrów krytycznych, jak również postpsychiatrów, psychologów i psychoterapeutów inspirujących się w swej pracy nurtem postmodernistycznym oraz konstrukcjonizmem społecznym. Przywołując idee protagonistów ruchów wzbogacających klasyczną psychiatrię omawiamy zarówno ich tła teoretyczne, zahaczając niekiedy o filozofię psychiatrii, jak i praktyczne implikacje w nich zawarte, nie zapominając jednocześnie o tym, co jest podstawowym przedmiotem naszych poszukiwań. Osobne miejsca zostawiamy na trudne pytania (m.in. o granice konstruowania i o to, czy postmodernistyczne rozwiązania znajdują miejsce w faktyczności psychicznej pacjentów), które na razie stawiamy, nie próbując w większości odpowiadać na nie w sposób jednoznaczny.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top