PL EN
ARTICLE
Nowe trendy w psychoterapii. Znaczenie perspektywy czasowej w obszarze zdrowia psychicznego oraz podejmowanych interwencji terapeutycznych.
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński
 
2
Katedra Psychiatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 
 
Data nadesłania: 28-11-2017
 
 
Data akceptacji: 11-01-2018
 
 
Data publikacji: 28-05-2018
 
 
Autor do korespondencji
Joanna Mostowik   

Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński, Krowoderskich Zuchów 9/30, 31-271 Cracow, Polska
 
 
Psychoter 2018;184(1):17-29
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Konstrukt czasu w procesie psychoterapii obok swojego znaczenia organizacyjnego wyznaczającego ramy pracy związane z reprezentowanym przez psychoterapeutę paradygmatem leczenia oraz długością trwania psychoterapii (setting terapeutyczny), ma również znaczenie związane ze sposobem percepcji wydarzeń życiowych przez pacjenta. Liczba dostępnych publikacji biorących pod uwagę koncepcję perspektywy czasowej (P. Zimbardo, J. Boyd) w obszarze klinicznym nie jest wyczerpująca, jednak wyniki badań jednoznacznie wskazują na jej istotne znaczenie w obrazie psychopatologii różnych grup diagnostycznych. Wśród przykładów, które uwzględniają znaczenie omawianej teorii w praktycznych interwencjach z obszaru psychoterapii są różnego rodzaju techniki pracy z metaforą czasu oraz formy terapii, takie jak Terapia Równoważeniem Perspektyw Czasu (Time Perspective Therapy - TPT), Terapia Poznawcza Oparta na Uważności (Mindfulness Based Cognitive Psychotherapy - MBCT) czy Future Directed Therapy. Celem artykułu jest przegląd badań uwzględniających znaczenie teorii perspektywy czasowej w obszarze psychopatologii, charakterystyka wymienionych form psychoterapii oraz rozważenie możliwości i ograniczeń włączania wybranych interwencji terapeutycznych wykorzystujących aspekt czasu do procesu psychoterapii i tworzenia nowych kierunków terapeutycznych.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top