PL EN
ARTICLE
Od inności do bliskości. Refleksje wokół procesu zdrowienia pacjenta z diagnozą schizofrenii leczonego w systemie opieki środowiskowej.
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 
2
Ośrodek Edukacji, Badań i Rozwoju Szpitala Klinicznego im. dr. J.Babińskiego w Krakowie
 
3
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
 
 
Data nadesłania: 12-06-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-08-2019
 
 
Data akceptacji: 08-08-2019
 
 
Data publikacji: 27-12-2019
 
 
Autor do korespondencji
Łukasz Cichocki   

Klinika Psychiatrii Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Ośrodek Edukacji, Badań i Rozwoju Szpitala Klinicznego im. dr. J.Babińskiego w Krakowie
 
 
Psychoter 2019;190(3):29-40
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł jest opisem procesu zdrowienia osoby z głębokimi zaburzeniami psychotycznymi, pisanym z perspektywy trzech osób — pacjenta, terapeutki indywidualnej i lekarza prowadzącego. Pacjent opisując swój życiorys skupia się na istotnych czynnikach: zarówno prowadzących do pojawienia się zaburzeń, jak i doświadczeniach prozdrowotnych. Perspektywa lekarza prowadzącego i terapeutki indywidualnej dotyczy w większym stopniu relacji terapeutycznej i przebiegu terapii, z uwzględnieniem głębokości i przewlekłości doświadczanych objawów psychotycznych. Zawiera refleksję nad czynnikami leczącymi, kluczowymi wydarzeniami, decyzjami, które miały wpływ na rozpoczęcie i kontynuację procesu zdrowienia. Proces ten jest osadzony w kontekście systemu leczenia środowiskowego, ze szczególnym uwzględnieniem roli Środowiskowego Domu Samopomocy. Opisane są zmiany w funkcjonowaniu społecznym pacjenta — podjęcie pracy, poprawy relacji rodzinnych, towarzyskich. Dzięki zaangażowaniu w zajęcia sportowe do zmian dochodzi także w obszarze somatycznym. Na poziomie teoretycznym artykuł odnosi się do koncepcji recovery. Wskazuje korzyści, jakie dla pacjenta i jego otoczenia niesie uruchomienie jego zasobów, odkrycie perspektyw rozwojowych, wejście w relację terapeutyczną opartą na zaufaniu.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top