PL EN
ARTICLE
Trauma więzi a psychoterapia pacjentów z diagnozą PTSD w oparciu o mentalizację.
 
Więcej
Ukryj
1
Wielkopolski Instytut Psychoterapii, Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży
 
 
Data nadesłania: 22-12-2014
 
 
Data ostatniej rewizji: 12-04-2015
 
 
Data akceptacji: 17-06-2015
 
 
Data publikacji: 21-09-2015
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Maria Zakrzewska   

Wielkopolski Instytut Psychoterapii, Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży, Owocowa 1b/8, 62-300 Września, Polska
 
 
Psychoter 2015;174(3):99-105
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje rolę wczesno - dziecięcego urazu – traumy więzi – jako istotnego czynnika wpływającego na zdolność człowieka do nawiązywania i podtrzymywania satysfakcjonujących relacji, radzenia sobie ze stresem oraz umiejętności regulacji emocji, a także zdolności do radzenia sobie z pojawiającymi się w ciągu życia innymi doświadczeniami o charakterze traumy. Traumatyczne doświadczenia życiowe ujawniające się pod postacią PTSD (Zespół Stresu Pourazowego) istotnie obniżają jakość życia i stanowią wskazanie do psychoterapii. Artykuł ukazuje powiązanie między doświadczeniem traumy więzi z pierwszym opiekunem a zjawiskami w procesie psychoterapii osoby dorosłej po doświadczeniu późniejszych traum. Autorka opisuje również mentalizację, czyli proces rozumienia swoich przeżyć i cudzych oraz nadawania im znaczenia, jako istotne narzędzie warsztatu pracy psychoterapeuty w procesie psychoterapii osób, w historii których ukazuje się trauma więzi, a współcześnie doświadczających objawów PTSD. Artykuł zawiera odwołanie do teorii przywiązania Bowlbiego, prac Fonagy, Allena, Batemana, Rupperta, Schora, nawiązuje również do neuropsychologii.
eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top