PL EN
ARTICLE
Wykorzystanie maski w terapii pacjentów z przewlekłymi halucynacjami słuchowymi
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ
 
2
Pracownia Badań nad Schizofrenią, Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ
 
3
Emeritus Professor King’s College London and University College London
 
 
Data nadesłania: 23-02-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-04-2016
 
 
Data akceptacji: 12-04-2016
 
 
Data publikacji: 19-06-2016
 
 
Autor do korespondencji
Andrzej Cechnicki   

Zakład Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ, Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków, Polska
 
 
Psychoter 2016;176(1):17-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Celem artykułu jest opis użytecznej metody terapeutycznej z pacjentem z przewlekłymi halucynacjami słuchowymi opornymi wobec wcześniejszej farmakoterapii i innych metod leczenia dostępnych w środowiskowym programie terapeutycznym.

Metoda:
Pacjent, mężczyzna l. 28, mieszkaniec dużego miasta, leczony psychiatrycznie od 16 r.ż., od 20 r.ż. z diagnozą zaburzeń psychotycznych. W obrazie choroby istotnym elementem były nasilone, uporczywe halucynacje słuchowe, towarzyszące przez lata choroby, powodujące znaczne cierpienie oraz duże problemy w funkcjonowaniu społecznym. Dotychczasowa farmakoterapia lekami przeciwpsychotycznymi, hospitalizacje w trybie stacjonarnym i dziennym, leczenie ambulatoryjne indywidualne i udział w grupie terapeutycznej nie prowadziły do remisji objawów.

Wyniki:
Po interwencji terapeutycznej przy użyciu stworzonej przez pacjenta maski, będącej modyfikacją opisanej przez Juliana Leffa metody Avatara, uzyskano znaczącą poprawę stanu pacjenta: radykalne zmniejszenie obecności i uciążliwości halucynacji słuchowych oraz wyraźną poprawę funkcjonowania społecznego.

Wnioski:
Terapia poznawcza z wykorzystaniem maski jest użyteczną metodą w terapii pacjentów z przewlekłymi halucynacjami słuchowymi, także dla tych, którzy w swojej historii mają doświadczenie traumy. Dodatkową wartością są w porównaniu z metodą Avatara niskie koszty tego typu interwencji.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top