PL EN
ARTICLE
Monodrama jako specyficzna interwencja w leczeniu halucynacji słuchowych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Krakowska Grupa Badawcza nad Przebiegiem Schizofrenii Cogito
 
 
Data nadesłania: 03-02-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-03-2016
 
 
Data akceptacji: 11-03-2016
 
 
Data publikacji: 19-06-2016
 
 
Psychoter 2016;176(1):29-42
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Cel pracy:
Autorka opisuje zastosowanie psychodramy w indywidulanej, krótkoterminowej psychoterapii pacjentów z diagnozą schizofrenii. Celem sesji terapeutycznych była redukcja halucynacji słuchowych.

Metoda:
Specyfiką metody jaką jest psychodrama to przenoszenie konfliktów wewnętrznych, objawów i problemów na scenę, w przestrzeń „rzeczywistości poszerzonej”. W artykule są prezentowane historie trzech pacjentów i opis terapii nastawionych na zmniejszenie halucynacji słuchowych z zastosowaniem monodramy. Na scenie pacjenci starali się walczyć ze swoimi objawami a także odnajdywać swoje zasoby i możliwości. Pacjenci przez cały okres terapii pozostawali pod opieką lekarską i farmakologiczną.

Wyniki:
Po dziesięciu sesjach, które odbywały się co dwa tygodnie, objawy uległy znaczącej redukcji; głosy, które były słyszane przez pacjentów codziennie, pojawiały się tylko od czasu do czasu. Pacjenci doświadczyli tego, że głosy w stosunku do nich stopniowo traciły swoją wszechwiedzącą i wszechwładną siłę. Pół roku później poprawa w zakresie redukcji halucynacji słuchowych była utrzymana.

Wnioski:
Monodrama jako metoda terapii halucynacji słuchowych wydaje się skutecznym narzędziem do uzyskania znaczącej poprawy w zakresie tych objawów.

eISSN:2391-5862
ISSN:0239-4170
Journals System - logo
Scroll to top